Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Schillera w Jenie potwierdziły, że już u siedmiomiesięcznego płodu można zaobserwować charakterystyczne dla marzeń sennych szybkie ruchy gałek ocznych. Zaskakujący jest sposób, w jaki naukowcy doszli do takiego odkrycia.

Niemożliwe jest bowiem bezpośrednie badanie aktywności nerwowej mózgu dziecka w łonie matki. Nie było więc dotąd jasne, czy różnicowanie faz snu jest procesem, który w czasie rozwoju dziecka pojawia się nagle, czy stopniowo.

Neurolodzy w Jenie przeprowadzili teraz odpowiednie badania na płodach jagniąt, a matematycy stworzyli model obliczeniowy, który pokazał, że te szybkie ruchy gałek ocznych to wynik procesu, który zaczyna się znacznie wcześniej i pozwala, by mózg stopniowo dojrzewał. Jeśli uda się te procesy lepiej zrozumieć, będzie można rozszerzyć naszą wiedzę na temat kształtowania się układu nerwowego. Być może pomoże to także w leczeniu zaburzeń dotyczących nie tylko snu. Na razie nie wiadomo jednak, co śni się dzieciom w łonie matki.