Walka o odzyskanie pieniędzy za obligacje GetBack będzie łatwiejsza. To efekt najnowszej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynika z niej, że konsumenci byli wprowadzani w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych Get Back. Tym samym oferujący je Idea Bank złamał prawo i stosował nieuczciwe praktyki.

Decyzja w praktyce oznacza, że zwiększają się szanse klientów na uzyskanie odszkodowania. Na dzisiejsza decyzję konsumenci mogą powołać się też przy składaniu reklamacji. Postanowienie UOKiKu będzie też wiążące dla sądów. Artur Zwaliński z UOKiK-u podkreśla, że do urzędu wpłynęło ponad pół tysiąca skarg na Idea Bank, który może teraz w ciągu miesiąca odwołać się od dzisiejszej decyzji. 

Postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa. Kontrolerzy analizują kolejne materiały. Jeśli zarzuty potwierdzą się, spółce Idea Bank grozi kara finansowa, do dziesięciu procent jej obrotu.

Historie opowiedziane nam przez świadków podczas 5 rozpraw administracyjnych pokazują, w jaki sposób pracownicy banku oszukiwali swoich klientów. W wydanej częściowej decyzji zacytowaliśmy wiele z nich, by pokazać mechanizm wprowadzania w błąd. Obligacje korporacyjne były prezentowane jako bezpieczne produkty o gwarantowanym zysku. Sprzedawcy oferowali je swoim dotychczasowym oraz nowym klientom, podkreślając wyjątkowość, zyskowność oferty czy brak ryzyka. By przyspieszyć zakup nawet wypełniali za nich formularze. Decyzja urzędu nie mogła być inna. Stwierdziliśmy praktyki, które nigdy nie powinny mieć miejsca w instytucji zaufania publicznego, na jaką kreuje się bank - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK-u.

Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji.

Efekty kontroli

Podczas kontroli w siedzibie banku pracownicy UOKiK przesłuchali kilku członków zarządu, menadżerów oraz dyrektorów sprzedaży. Ich oświadczenia, informacje uzyskane od sprzedawców oraz znaleziony materiał zostały skonfrontowane z zeznaniami i zawiadomieniami poszkodowanych. Dzięki temu urząd odtworzył proces sprzedaży. Informacje o możliwości zakupu obligacji korporacyjnych GetBack konsument otrzymywał od pracowników banku smsem, e-mailem, telefonicznie, a także bezpośrednio w oddziałach Idea lub Lion’s Banku. Sprzedawcy, namawiając do podjęcia decyzji, zapewniali o stałych, pewnych dochodach z inwestowania.

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji.

Idea Bank w wydanym oświadczeniu zaznaczyło, że że Idea Bank był tylko jednym z podmiotów uczestniczących w procesie dystrybucji obligacji GetBack SA. 

"Wszystkie reklamacje zgłoszone przez klientów w związku z zakupem obligacji GetBack SA są indywidualnie rozpatrywane przez dedykowany zespół działający przy Zarządzie Banku. Do dnia dzisiejszego zaproszenia do polubownego rozwiązania skierowano do 153 osób, a porozumienia zostały podpisane z 43 osobami. Należności z tego tytułu są wypłacane w ramach rezerwy zawiązanej jeszcze w 2018 r." - czytamy w oświadczeniu.

"Kwestia wyjaśnienia okoliczności udziału Idea Bank w procesie oferowania obligacji GetBack SA jest jednym z priorytetów obecnego zarządu Banku. Począwszy od kwietnia 2018 r. Bank przeprowadził trzy postępowania audytowe mające na celu drobiazgowe wyjaśnienie tej kwestii. W lipcu 2018 r. Bank złożył zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kilkunastu byłych pracowników i współpracowników Banku, w tym członków zarządu. Należy podkreślić, że Idea Bank w prowadzonym postępowaniu uzyskał status strony pokrzywdzonej" - napisano.

"Decyzja UOKiK nie ma wpływu na bieżące, operacyjne funkcjonowanie Idea Bank. Pozostaje on w stałym kontakcie z organami nadzoru, przekazując na bieżąco informacje, wyjaśnienia oraz przedstawiając swoje stanowisko w zakresie formułowanych pytań, merytorycznie odnosząc się do podnoszonych okoliczności faktycznych i wniosków ww. organów".

"

Opracowanie: