Trochę przyjaźniejszy będzie dla nas fiskus. Sejm uchwalił nowelę ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Teraz podatnicy, którzy zdecydują się na uproszczone rozliczenie, będą wpłacać co miesiąc jedną dwunastą kwoty należnego podatku.

Sejm dziś w nocy głosował nad senackimi poprawkami, które nie wniosły znacznych zmian.

W przypadku ryczałtu został zwiększony maksymalny roczny limit przychodów, który uprawnia do rozliczania w tej formie, do 250 tys. euro, z obecnych ok. 140 tys. euro (499,6 tys. zł).

Ustawa zakłada też, że w tej formie będą się mogli rozliczać także m.in. pośrednicy w sprzedaży samochodów i części, pośrednicy finansowi, hotelarze oraz osoby prowadzące usługi parkingowe czy matrymonialne. Usługi te będą opodatkowane według nowej stawki ryczałtu w wysokości 17 proc.

Nowela przewiduje możliwość wyboru ryczałtu przez przedstawicieli wolnych zawodów, ale pod warunkiem, że świadczą usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla usług, świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, nowelizacja przewiduje nową stawkę ryczałtu w wysokości 20 proc.

W myśl znowelizowanej ustawy ryczałtem będą mogły być rozliczane przychody z najmu i dzierżawy, uzyskiwane przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, do tej pory opodatkowane według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Stawka ryczałtu od tych przychodów ma wynosić 8,5 proc. - do 4 tys. euro przychodów z tego tytułu, a od nadwyżki ponad tę kwotę - 20 proc.

Osoby, których roczne przychody nie przekroczą 25 tys. euro, będą mogły opłacać ryczałt kwartalnie. W przypadku, gdyby fiskus wykrył niezewidencjonowane przez

podatnika przychody, podatnik będzie musiał od tej kwoty zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości pięciokrotności normalnej stawki (czyli pięciokrotność 20 proc.; 17 proc.; 8,5 proc.; 5,5 proc. lub 3,0 proc.).

Ustawa, jest częścią rządowego programu "Przede wszystkim przedsiębiorczość" i ma służyć aktywizacji przedsiębiorstw, a w konsekwencji - ożywieniu wzrostu gospodarczego i zmniejszeniu bezrobocia.

10:55