Od przyszłego roku zaczną działać nowe, specjalne urzędy skarbowe, których zadaniem będzie obsługa dużych firm. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób wspomóc przedsiębiorców, przyspieszyć postępowania podatkowe i zmniejszyć liczbę kontroli nękających właścicieli firm.

Rząd ma przyjąć ustawę o powstaniu tych urzędów we wrześniu, tak by od 1 stycznia spec-urzędy rozpoczęły zbieranie podatków. W każdym województwie powstałby jeden taki urząd.

Resort finansów liczy, że usprawni w ten sposób obsługę skarbową dużych firm: Można sobie wyobrazić sytuację, w której tego typu firma nie jest nękana non stop kontrolami na przemian: podatkowymi i skarbowymi. Będzie jedna kontrola tego urzędu - wyjaśniał wiceszef resortu finansów. Czesław Ciesielski przekonuje, że kontrole będą krótsze, bo firma będzie komunikować się z urzędem przez Internet.

Urzędy mają obsługiwać banki, grupy kapitałowe i firmy, których przychody netto przekraczają 5 mln euro. Ich tworzenie nic nie będzie kosztować, bo – jak zapewnia Ciesielski - kadra ma przejść ze zwykłych urzędów i izb skarbowych, a budynki podobno już są, głównie po zlikwidowanej Generalnej Inspekcji Celnej.

16:35