Rzecznik Praw Pacjenta postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. noworodka z Białogardu - poinformował radca prawny w biurze rzecznika, Robert Bryzek. Interwencję z urzędu w tej sprawie podjął również Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Rzecznik Praw Pacjenta postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające ws. noworodka z Białogardu - poinformował radca prawny w biurze rzecznika, Robert Bryzek. Interwencję z urzędu w tej sprawie podjął również Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.
Szpital w Białogardzie /Marcin Bielecki /PAP

W czwartek w białogardzkim szpitalu urodziła się dziewczynka w 36. tygodniu ciąży. Według ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego, rodzice nie wyrażali zgody na podejmowanie przez personel podstawowych czynności medycznych wobec noworodka. Z tego powodu zawiadomiony został sąd rodzinny i na terenie szpitala przeprowadzono rozprawę sądową.

Sąd orzekł o ograniczeniu rodzicom władzy rodzicielskiej w zakresie udzielanych świadczeń medycznych. Gdy pracownik sądu dostarczył do szpitala pismo z postanowieniem sądu, rodzice z dzieckiem opuścili placówkę. Rodziny od piątku poszukuje zachodniopomorska policja.

W związku z tymi wydarzeniami Rzecznik Praw Pacjenta postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Robert Bryzek z biura rzecznika wyjaśnił w rozmowie z PAP, że postępowanie będzie dotyczyć "naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, również do prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, oraz prawa pacjenta do informacji - w tym przypadku prawa przedstawicieli ustawowych dziecka, czyli rodziców".

Jest to prawdopodobnie pierwsza sytuacja, w której przy braku zgody rodziców na szczepienie sąd zareagował tak bardzo szybko - ocenił Bryzek. Do tej pory sąd ograniczał rodziców we władzy rodzicielskiej, gdy zabieg medyczny służył ratowaniu zdrowia i życia dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia - podkreślił. Rzecznik Praw Pacjenta nie ma informacji, nie ma dokumentacji medycznej, która by wskazywała, że w tej sytuacji było bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, czy nie było, a to będzie miało przełożenie na podjęte przez rzecznika rozstrzygnięcie - dodał Bryzek.

Jak zauważył Bryzek, do tej pory, jeżeli rodzice odmawiali szczepienia dziecka, to przeważnie szpital informował sanepid, a następnie wojewodę. Była nakładana kara w trybie administracyjnym, mająca na celu przymuszenie do wykonania tego szczepienia, wtedy rodzice odwoływali się do sądów. Natomiast tutaj jest szczególna sytuacja, w której sąd bardzo szybko zareagował - już następnego dnia rano zwołał posiedzenie i ograniczył władzę rodzicielską tych państwa - zauważył. Jak dodał, rzecznik zwrócił się także do białogardzkiego szpitala o wyjaśnienia oraz przekazanie kopii dokumentacji medycznej. Twierdzenia szpitala, tak samo rodziców, mogą dać jakiś obraz, natomiast najważniejsze jest to, co jest zawarte w dokumentacji medycznej: czy wszelkie procedury zostały zastosowane - podkreślił Bryzek. Zapowiedział, że po otrzymaniu wyjaśnień i dokumentacji medycznej Rzecznik Praw Pacjenta wystąpi do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii, żeby zajął stanowisko w tej sprawie.

Rzecznik Praw Dziecka: Badamy wszystkie aspekty tej sprawy

O podjęciu w tej sprawie interwencji z urzędu poinformował PAP także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Badamy wszystkie aspekty tej sprawy - podkreślił.

Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii prof. Ewa Helwich powiedziała w rozmowie z PAP, że w przypadku noworodka z białogardzkiego szpitala - jej zdaniem - nie było podstaw do zgłaszania sprawy sądowi rodzinnemu. Jej zdaniem, zabrakło cierpliwości i spokojnej rozmowy personelu z rodzicami.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła w poniedziałek śledztwo - jest ono prowadzone w sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy zbadają, czy postępowanie rodziców mogło narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Śledztwo dotyczy czynu z art. 160 par. 2 Kk, który stanowi, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a jest osobą, na której ciąży obowiązek opieki nad narażoną osobą, może ponosić odpowiedzialność karną w wymiarze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

(mn)