Powstał wykaz sędziów, którzy zdobyli nominacje dzięki konkursom prowadzonym przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Lista blisko 550 nazwisk rozprowadzana jest w środowisku sędziów i adwokatów. Skutki jej stworzenia mogą być potężnym kłopotem nie tylko dla tych, których nazwiska na niej figurują.

W zamyśle lista, przygotowana przez analityka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryka Wachowca miała być wykazem, który dopiero może okazać się pomocny. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE uznał zastrzeżenia do sposobu sformowania i działania nowej KRS, zakwestionowaniu podlegałyby też wydawane przez Radę uchwały, dotyczące nominacji sędziowskich. Do tego zaś dla pozostałych sędziów i profesjonalnych pełnomocników stron niezbędna byłaby wiedza na temat tego, którzy z sędziów zostali w niedopuszczalny sposób powołani.

Zadziałałby więc mechanizm: skoro nieprawidłowo działa KRS, to jej uchwały o powoływaniu sędziów są nieważne. A skoro tak, to powołane w ten sposób osoby, których nazwiska są na liście - nie są sędziami i wydane przez nie wyroki można podważyć.

Ujawniona właśnie lista nominatów nowej KRS może mieć jeszcze jedno zastosowanie; wykaz prawie 550 nazwisk wybrańców nowej Rady będzie można porównać z listami poparcia dla kandydatów do tej Rady. Ujawnienie nazwisk sędziów, popierających kandydatury obecnych członków KRS nakazał kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny, a wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Jeśli nazwiska na liście nominatów KRS i w wykazie sędziów popierających kandydatury osób zasiadających dziś w KRS się pokrywają - będzie można mówić o istnieniu między nimi układu: sędziowie popierają wybór członków nowej Rady, a ci - już jako nowa Rada - rewanżują im się awansami na wyższe stanowiska w sądach.

Lista nominatów działającej od ub. roku Krajowej Rady Sądownictwa zawiera dziś 545 nazwisk sędziów i asesorów. 293 już powołano na stanowiska, w tym 38 do Sądu Najwyższego. W wypadku 111 z nich nominacje sędziowskie zostały już opublikowane w Monitorze Polskim, w 221 przypadkach wydane już zostały postanowienia Prezydenta o powołaniu na stanowiska, a w pozostałych procedura (już po rekomendacji KRS) trwa. Lista ma być aktualizowana w miarę pojawiania się kolejnych uchwał KRS.

Wykaz sędziów dostępny jest tutaj