Przyspieszenie działań nad ujednoliceniem systemu identyfikacji kibiców zapowiedział na dzisiejszym spotkaniu w resorcie sportu minister Adam Giersz. System ma pomóc w zwalczaniu przestępczości stadionowej już od początku rundy jesiennej piłkarskiej ekstraklasy.

Oprócz ministra sportu w spotkaniu wzięli także udział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prokurator generalny Andrzej Seremet, komendant główny policji Andrzej Matejuk, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato oraz szef spółki Ekstraklasa S.A. Andrzej Rusko.

Podstawowym zadaniem jest wprowadzenie pełnego systemu identyfikacji kibiców na stadionach. Jest to warunek efektywnego egzekwowania zakazów stadionowych. Prezes PZPN zapowiedział, że stosowanie tego systemu przez kluby będzie ważnym elementem podczas przyznawania licencji na nowy sezon. Równie ważnym działaniem będzie wprowadzenie kompatybilnego systemu identyfikacji kibiców obejmującego wszystkie kluby - wyjaśnił Giersz.

Prokurator generalny zapowiedział zlecenie prokuratorom stosowanie dozoru policyjnego jako środka zapobiegawczego. W momencie postawienia zarzutów prokuratorskich kibic byłby wtedy objęty czymś w rodzaju zakazu stadionowego w trybie natychmiastowym. Kluby muszą bez wyjątku respektować zakazy stadionowe nałożone na osoby, które łamią prawo. Ponadto PZPN zadeklarował, że objęte zakazem stadionowym osoby nie będą mogły kupić biletów na mecze reprezentacji narodowej, również wyjazdowych - dodał.

Według ministra sportu obecne prawo jest wystarczające, by walczyć z przestępczością na stadionach. Jednak w perspektywie przygotowań do organizacji EURO 2012 Ministerstwo Sprawiedliwości ma dokonać poprawek legislacyjnych, które zwiększą skuteczność egzekucji istniejących przepisów, m.in. poprzez zakrojony na szerszą skalę dozór policyjny oraz szybką ścieżkę sądowych wyroków dla chuliganów.

Kolejne spotkanie przedstawicieli najwyższych szczebli resortów sportu i sprawiedliwości, prokuratury policji, PZPN i Ekstraklasy zaplanowano na przyszły miesiąc. Podczas niego będą analizowane postępy w realizacji planów oraz prac zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na imprezach sportowych w Polsce.