600-kilometrowa autostrada A4 będzie w piątek, w godzinach od 8 do 16, patrolowana przez zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Policja będzie zwracać uwagę m.in. na agresywne zachowania kierowców, prędkość i zachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami. To nie wszystko.

Akcja policji nosi nazwę "Bezpieczna Autostrada A4". Udział w niej wezmą mundurowi z wojewódzkich komend w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu.

Na to policjanci zwrócą szczególną uwagę

"Na całym odcinku autostrady A4, aż 600-kilometrowym prowadzone będą wzmożone kontrole policyjne przy wykorzystaniu m.in. nieoznakowanych radiowozów z Zespołów SPEED" - zaznaczył podkom. Tomasz Kukułka.

Jak wyjaśnia, policjanci w ramach akcji "Bezpieczna Autostrada A4" będzie zwracali uwagę na agresywne zachowania kierowców na drodze, przekraczanie limitów prędkości i utrzymywanie prawidłowego odstępu pomiędzy pojazdami.

Mundurowi zainteresują się również "nieprawidłowym wyprzedaniem, nieprawidłową zmiana pasa ruchu, niezgodnym z przepisami korzystaniem z telefonów komórkowych oraz innymi niezgodnymi z prawem zachowaniami" - tłumaczył podkom. Kukułka.

Policja realizuje akcję we współpracy z opolskim oddziałem GDDKiA i WORD.