„Podejmowany jest temat tzw. dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. My nad tym rozwiązaniem pracujemy, również z zespołem pana prezydenta” – zapewniła Marlena Maląg w RMF FM. Dodała, że w ubiegłym tygodniu spotkała się z opiekunami osób z niepełnosprawnościami i osobą niepełnosprawną i dla nich kwestia dorabiania do świadczenia opiekuńczego nie jest priorytetem. „Najważniejsza jest filozofia wsparcia, czyli wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” – twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Tomasz Terlikowski zapytał minister Marlenę Maląg o to, czy pobieranie dodatku funkcyjnego przez Leszka Dobrzyńskiego było uczciwe. Poseł Dobrzyński jest przewodniczącym sejmowej stałej podkomisji ds. osób z niepełnosprawnościami. Podkomisja przez trzy lata swojego istnienia zebrała się zaledwie dwa razy. Do trzeciego spotkania doszło wczoraj, po interwencji RMF FM.

Myślę, że ten temat został już rozłożony na czynniki pierwsze. Najważniejsze jest to, żeby te działania, które podejmujemy jako parlamentarzyści, jako rząd były skuteczne dla Polaków. To przyświeca naszemu działaniu - mówiła minister rodziny i polityki społecznej w Porannej rozmowie w RMF FM. Maląg dodała, że pozostaje w osobistym kontakcie z posłem Dobrzyńskim i rozmawiają na temat osób niepełnosprawnych.

Zdaniem Marleny Maląg nawet spotkania w ministerstwie w zespołach roboczych przekładają się na tworzenie prawa i są pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że wczorajsza komisja pokazała, jak potrzebne są te spotkania, jak ważne są te tematy. Warto się tym zająć - mówiła Maląg.

Maląg: Możliwość pracy zarobkowej nie jest najpilniejszym tematem

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa w Porannej rozmowie w RMF FM o to, kiedy pojawi się ustawa pozwalająca opiekunom osób z niepełnosprawnościami na pracę zarobkową i równoczesne pobieranie świadczenia opiekuńczego. Obecnie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mają takiej możliwości.

Świadczenie pielęgnacyjne było dedykowane dla tych osób, które podejmują decyzję, że nie będą pracować. Teraz podejmowany jest temat tzw. dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. My nad tym rozwiązaniem pracujemy, również z zespołem pana prezydenta - zapewniła Maląg w RMF FM. Dodała jednak, że w ubiegłym tygodniu spotkała się z opiekunami osób z niepełnosprawnościami i osobą niepełnosprawną i dla nich kwestia dorabiania do świadczenia opiekuńczego nie jest priorytetem.

Najważniejsza jest filozofia wsparcia, czyli wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Chcemy wprowadzić rozwiązanie dorabiania do świadczeń, ale musi to być połączone z asystencją - podkreśliła minister Maląg.

Maląg: Przedstawimy projekt ustawy o możliwości pracy zarobkowej

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Paweł Wdówik kilkanaście dni temu zapewnił, że w ciągu kilku tygodni pojawi się projekt ustawy, która umożliwi opiekunom osób z niepełnosprawnościami pracę zarobkową i pobieranie świadczenia opiekuńczego. Czy taki projekt rzeczywiście zostanie przygotowany?

Będzie projekt przedstawiony, będzie on wypracowany i skonsultowany. Na początku marca jesteśmy umówieni. To jest rozwiązanie, które wymaga głębokiego przemyślenia - zapewniła minister w Porannej rozmowie w RMF FM.

Jak dodała, w Polsce jest około 600 tys. rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, które zrezygnowały ze świadczenia opiekuńczego i podjęły pracę zawodową. Świadczenie pobiera natomiast ponad 200 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych. Od sześciu lat, krok po kroku wdrażamy wsparcia takie, aby wdrażać art. 19 konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Aby dać prawo do niezależnego i godnego życia - mówiła Maląg.

Jakie działania podejmuje rząd na rzecz osób niepełnosprawnych?

Mamy strategię na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażamy ją. Mamy fundusz solidarnościowy i mamy asystencję osób niepełnosprawnych - wyliczała minister rodziny, pracy i polityki społecznej w RMF FM.

Pytana o ustawę o asystentach osób niepełnosprawnych, która miała być wprowadzona już dwa lata temu, Maląg odpowiedziała, że ustawa jest opracowywana we współpracy z zespołem prezydenckim.

Terlikowski: Czy będzie waloryzacja 500+? Maląg: Nie może pan uzyskać tej odpowiedzi

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał minister rodziny, pracy i polityki społecznej o to, czy program 500+ zostanie zwaloryzowany.

Programy, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza, zmieniają sytuację polskich rodzin. Teraz powiem, jaka jest nasza filozofia. Przyjęta strategia demograficzna, czyli taka mapa drogowa dochodzenia do odwrócenia sytuacji demograficznej - świadczenie 500+ i program "Dobry start", i świadczenia matczyne, rozszerzenie programu "Maluch+". W zeszłym roku wprowadziliśmy dodatkowe wsparcie - rodzinny kapitał opiekuńczy - odpowiedziała Marlena Maląg.

Ale ja zadałem bardzo konkretne pytanie czy będzie waloryzacja 500+? - ripostował prowadzący.

Jeżeli chodzi o świadczenie 500+, musimy spojrzeć szerzej. Dzisiaj żyjemy zupełnie w innej sytuacji, po covidzie, gdzie interwencja państwa, potężna interwencja, żeby ratować miejsca pracy... - odpowiedziała minister.

Terlikowski nie ustępował: Ale ja zadaję pytanie, czy będzie waloryzacja. Nie pytam się o cały program rządu - próbował uzyskać odpowiedź od minister.

Panie redaktorze, na ten moment, my przede wszystkim patrzymy, aby ta polityka prorodzinna była kompleksowa. Dzisiaj musimy przede wszystkim wspierać wszystkich Polaków, właśnie w związku z wysoką inflacją - odpowiedziała Maląg, niezrażona powtórzonym po raz trzeci pytaniem.

Czyli nie będzie waloryzacji? Chciałbym uzyskać tę odpowiedź - Terlikowski się nie poddawał.

Nie może pan uzyskać tej odpowiedzi - odpowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nakłady na wsparcie polityki prorodzinnej z roku na rok są wyższe - dodała.

Czy będzie zatem 500+ dla małżeństw z 40-letnim stażem? W ostatnim czasie pojawił się taki pomysł. Różne pomysły się pojawiają. My nad takim dokumentem na chwilę obecną nie pracujemy. Cały czas chcemy wspierać rodziny poprzez różne działania, które są podejmowane. Przede wszystkim wprowadzamy program "Po pierwsze rodzina", który również  ma to zadanie wspierać trwałość rodzin i przede wszystkim te wszystkie kampanie wspierające politykę prorodzinną - odpowiedziała Maląg w Porannej rozmowie w RMF FM.