Na Dolnym Śląsku ruszyły cztery punkty pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy. Bedą udzielać bezpłatnych konsultacjach psychologicznych. Punkty działają we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i w Wałbrzychu.

Projekt realizuje samorząd woj. dolnośląskiego wspólnie z Fundacją Non Licet, a o rozpoczęciu działalności punktów pomocy poinformowały we wtorek e komunikacie służby prasowe samorządu.

Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń dotyczących krzywdzenia dzieci. Coraz częściej zgłaszają się do nas również rodzice dzieci znajdujących się w kryzysie. Bardzo często są to osoby spoza Wrocławia, z mniejszych miejscowości województwa dolnośląskiego. Swoje podejrzenia i obawy zgłasza do nas również coraz większa liczba świadków: nauczyciele, sąsiedzi dostrzegają symptomy przemocy w swoim otoczeniu i decydują się na nie zareagować. W związku z tym rośnie liczba interwencji oraz zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc - powiedziała cytowana w komunikacie Agnieszka Świętczak z Fundacja Non Licet.

Osoby zgłaszające się do punktów pomocy dzieciom i młodzieży zostaną objęte wsparciem psychologicznym. Projekt zakłada przede wszystkim pomoc psychologiczną dla rodzin, w których dziecko doznało krzywdzenia.

Oferowane wsparcie ma pomóc dziecku, jego rodzicom czy opiekunom w takich sytuacjach, jak: przemoc w rodzinie, przemoc ze strony osób spoza rodziny, przemoc rówieśnicza, kryzys emocjonalny, zwiększony poziom stresu lub złości, doświadczanie lub przejawianie agresji werbalnej i niewerbalnej, a także odczuwanie presji ze strony rówieśników lub osób dorosłych.

Pomoc oferowana dzieciom i młodzieży będzie miała charakter interwencyjny: zakłada objęcie dziecka i rodzica/opiekuna wsparciem w wymiarze 4 godzin konsultacji psychologicznych. Następnie dziecko i opiekun zostanie skierowany do właściwego podmiotu, w którym będą mogli uzyskać specjalistyczną pomoc dostosowaną do potrzeb" - czytamy w komunikacie.

Nasz program ma za zadanie uzupełnić ofertę bezpłatnej, specjalistycznej pomocy bezpośredniej skierowanej zarówno do dzieci jak i dorosłych na terenie województwa dolnośląskiego. Widząc problem dostępu do specjalistów, chcemy dotrzeć również do osób spoza Wrocławia, z miejscowości znajdujących się w mniejszych gminach, stąd nasze punkty we wszystkich subregionach województwa - powiedział wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski.

Aby skorzystać z pomocy psychologa, należy zarejestrować się telefonicznie w Fundacji Non Licet pod numerem telefonu 572-014-532. Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.

Osoby pierwszego kontaktu udzielą wsparcia i informacji oraz umówią opiekuna wraz z dzieckiem na konsultacje psychologiczne. W przypadku bezpośredniej pomocy dla dziecka pierwsza konsultacja zawsze odbywa się z rodzicem/opiekunem. Informacje można również uzyskać pod adresem mailowym: fundacja@nonlicet.pl.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać w woj. dolnośląskim - nie trzeba być ubezpieczonym.

Konsultacje odbywać się będą w czterech miejscach w województwie, w siedzibach marszałkowskiej jednostki - Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: Wrocław - ul. Grabiszyńska 35-39, wejście B; Jelenia Góra - ul. 1 Maja 43; Wałbrzych - Rynek 6; Legnica - pl. Zamkowy 1, Zamek Piastowski.

Ponadto z pomocy można skorzystać również w formie konsultacji zdalnych - online lub telefonicznych. Na wszystkie konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna.