Para sokołów wędrownych, Werwa i Rafik, która od kilku lat zamieszkuje na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) kolejny raz oczekuje przychówku - poinformował koncern, który od ponad 20 lat zajmuje się restytucją tego chronionego gatunku ptaków.

"Para sokołów wędrownych - Werwa i Rafik, która od kilku lat zamieszkuje budkę lęgową zamocowaną na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, doczekała się pierwszych w tym roku jaj" - ogłosił koncern. Jak przypomniał, na jego terenie na świat przyszło dotąd już 57 osobników tego objętego ścisłą ochroną gatunku ptaków drapieżnych.

"Wizyty Werwy i Rafika w budce na kominie IOS od początku stycznia były coraz częstsze. To dawało nadzieję, że tegoroczny sezon lęgowy okaże się udany. Werwa +dołkowała+ w gnieździe, czyli przygotowywała miejsce złożenia jaj, a samiec Rafik kilka razy dziennie przynosił jej pożywienie. Potwierdzeniem rozpoczęcia sezonu lęgowego było pojawienie się pierwszego i kolejnego jaja, a dziś sokolica złożyła 3 jajo. Z niecierpliwością czekamy na kolejne" - przekazał PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił, że po zakończeniu lęgu, który zwykle liczy 3 do 4 jaj, rozpocznie się okres inkubacji, który u sokołów trwa ok. 32 dni - w tym czasie samica będzie wysiadywać jaja, a samiec zajmie się polowaniem i zdobywaniem pożywienia.

PKN Orlen przypomniał, że sokoły wędrowne, wbrew nazwie, to ptaki osiadłe - nie wędrują, przemieszczają się jedynie młode osobniki, szukając dla siebie pary oraz siedliska. Jak zaznaczono w informacji, najciekawsze obserwacje tych drapieżnych ptaków chronionych można prowadzić właśnie w sezonie lęgowym.

Koncern wspomniał, że po raz pierwszy samca sokoła wędrownego zauważono w pobliżu kompleksu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku w 1986 r. Ponieważ od tego czasu ptak pojawiał się regularnie w okolicach zakładu, w 1999 r. na wysokich kominach dwóch tamtejszych instalacji umieszczono budki lęgowe - pierwszą zainstalowano na kominie zakładowej elektrociepłowni, na wysokości 120 metrów, a drugą - na kominie Instalacji Clausa, na wysokości 105 metrów. Pierwszy lęg ptaków odnotowano tam w maju 2002 r.

"Bytowanie sokołów w obrębie firmy podlega całorocznej obserwacji, która uwzględnia przegląd budek lęgowych, sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowanie piskląt. Młodym sokołom zakładane są obrączki ornitologiczne koloru żółtego, przewidziane dla ptaków z lęgów na terenach miejskich/zabudowanych oraz obserwacyjne koloru niebieskiego z dużymi literami i cyframi, dzięki czemu można je odczytać na odległość przy użyciu sprzętu optycznego" - podał PKN Orlen.

Koncern zwrócił przy tym uwagę, że od kilku lat jedno z piskląt wyklutych na terenie jego zakładu w danym roku otrzymuje także nadajnik satelitarny, dzięki któremu można jeszcze dokładniej śledzić dalsze losy dorastającego sokoła wędrownego - okazało się np., że Naftka, która wykluła się w kwietniu 2022 r., po zwiedzaniu takich miast, jak Wrocław, Gliwice czy Częstochowa, odwiedziła też swoje rodzinne strony, czyli Płock oraz "wpadła z wizytą" do swoich kuzynów do Warszawy. Odbyła również podróże zagraniczne, odwiedzając m.in. Litwę, Białoruś, Ukrainę i Czechy.

PKN Orlen podkreślił, że jego udział w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" i Fundacją Stowarzyszenia "Sokół" jest "przykładem prowadzonych od lat działań prośrodowiskowych, bowiem sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii CR - czyli jako gatunek skrajnie zagrożony".

Za realizowany Program Restytucji Sokoła Wędrownego koncern został nagrodzony w konkursie "Panteon Polskiej Ekologii", w kategorii "Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska". Ponadto - jak informuje koncern - jego program został kilkakrotnie wymieniony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Raportach Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie jako przykład dobrej, długoletniej praktyki.

Jak zaznaczył PKN Orlen, opiekę nad sokołami wędrownymi prowadzą także inne spółki z Grupy Orlen, w tym Anwil, Rafineria Gdańsk i PGNiG Termika, a także czeski Orlen Unipetrol.