Więzień obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, pisarz, dokumentalista i autor licznych książek o Gdańsku Brunon Zwarra, będzie mieć swój pomnik. Rzeźba stanie przy ul. Biskupiej. Jej projekt zostanie wybrany w drodze konkursu - poinformowała Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni.

Uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika gdańscy radni podjęli jednogłośnie. Z wnioskiem o jego wzniesienie wystąpiło Stowarzyszenie "Ławeczka Brunona Zwarry".

Pomnik ma stanąć w rejonie Biskupiej Górki, gdzie pisarz urodził się i mieszkał przed 1945 r. Lokalizacja ta została uzgodniona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozytywnie zaopiniowana przez komisję ds. pomników.

Projekt rzeźby zostanie wybrany w drodze konkursu w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Stowarzyszenie "Ławeczka Brunona Zwarry" zadeklarowało, że zgromadzi fundusze na realizację pomnika, a gmina sfinansuje zagospodarowanie jego otoczenia.

Brunon Zwarra urodził się 19 października 1919 r. w Gdańsku. Jego ojciec był działaczem Polonii Gdańskiej. W latach 1929-1935 Brunon Zwarra uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Od 1935 r. pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu. Należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klub Sportowego Gedania.

Został aresztowany przez hitlerowców 14 września 1939 r. Początkowo osadzony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942 r., powrócił do pracy w emalierni.

Po zakończeniu wojny brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (firma obrała nową nazwę: Zakład Lakierniczo-Emalierski "Gedania").

Od lat 70. XX wieku Zwarra zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan" (1984), autobiograficzne "Wspomnienia gdańskiego bówki" (1984-1997) oraz powieści "Gdańszczanie" (1999-2001) i "W gdańskiej twierdzy".

W swoich książkach prowadził polemikę z Gunterem Grassem. Według Brunona Zwarry w książce "Blaszany bębenek" Grass miał wypaczyć i szkalować dobre imię Polaków oraz obrońców Poczty Polskiej.

Pisarz zmarł 14 sierpnia 2018 r. Został pochowany na Cmentarzu Oliwskim.

W setną rocznicę urodzin Brunona Zwarry przy ul. Biskupiej 4 na Biskupiej Górce odsłonięto tablicę jego pamięci. Jest patronem jednego z gdańskich tramwajów, a w dzielnicy Strzyża powstał poświęcony mu mural.