​Cieszyński szpital powiatowy zawiesi działalność oddziału pediatrycznego od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. Dyrektor placówki Czesław Płygawko poinformował w piątek, że przyczyną jest "brak kadry medycznej, koniecznej do zabezpieczenia udzielania świadczeń".

Placówka podała, że najbliższe szpitale, w których mali pacjenci z Cieszyna i okolicy znajdą pomoc, to: "pediatryk" w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach.

Pod koniec listopada dyrekcja szpitala zwróciła się do wojewody śląskiego o zgodę na czasowe zawieszenie tego oddziału. Rzecznik placówki Ewa Herman uzasadniła to wówczas "brakiem odpowiedniej liczby lekarzy pediatrów, a tym samym brakiem możliwości zapewnienia małoletnim pacjentom całodobowej opieki".

Cieszyński szpital zawieszał działania pediatrii także od 1 do 24 sierpnia 2021 r. Wówczas placówka również uzasadniała to "brakiem personelu medycznego".
Szpital Śląski w Cieszynie jest prowadzony przez starostwo. Ma 20 oddziałów, blok operacyjny i stację dializ.