W oknie życia prowadzonym przez Caritas diecezji bielsko-żywieckiej pozostawiono noworodka. Urodzone przed kilkoma lub kilkunastoma dniami dziecko jest w dobrym stanie.

Dziecko pozostawiono w oknie życia Domu Matki i Dziecka Caritas przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej - potwierdziła asp. sztab. Katarzyna Chrobak z bielskiej policji. Jak dodała, dziecko urodziło się w tym miesiącu.

Dziecko jest zdrowe, jest pod opieką lekarzy. My wykonujemy czynności w niezbędnym zakresie, pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, ale według dotychczasowych ustaleń wszystko z nim jest dobrze, więc pewnie będziemy wkrótce kończyć te czynności - powiedziała policjantka.

Policja poinformowała, że nie udziela dodatkowych informacji na ten temat