2 mln zł na zakup pokarmu dla pszczół przekaże pszczelarzom z Wielkopolski samorząd województwa. Władze regionu planują również stworzenie demonstracyjnych pasiek, w których organizowane byłyby zajęcia dla młodzieży i seniorów.

W ostatnich latach mamy do czynienia z niszczeniem pasiek, wytruwaniem pszczół, dlatego edukacja jest tak ważna  - podkreśla wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. 

Samorząd województwa na bezpośrednie wsparcie sektora pszczelarskiego przeznaczył do tej pory już 10 mln zł . Od pięciu wspiera również samorządy w zakupie sadzonek drzew miododajnych  - na ten cel tylko w tym roku przeznaczono ponad 1 mln zł.

Od 2018 r. samorząd realizuje  program, którego celem jest  poprawa warunków bytowania rodzin pszczelich. Przez pierwsze trzy lata wsparciem objęty był zakup węzy pszczelej (to niezbędny w pszczelarstwie plaster wosku z wytłoczonymi zaczątkami komórek pszczelich). W ramach tych działań zakupiono prawie 130 tys. kg węzy, którą następnie rozdysponowano do ponad 4,5 tys. wielkopolskich pszczelarzy.

W 2021 r., po raz pierwszy podjęto decyzję o przeznaczeniu dotacji na zakup pokarmu dla pszczół. Z programu skorzystało 4 667 wielkopolskich pszczelarzy oraz należące do nich 140 tys. rodzin pszczelich.

Krzysztof Górny z Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży podkreśla, że obecnie pszczoły "poza opieką pszczelarzy, pasieczników, bartników potrzebują również mecenatu". Muszą być coraz częściej leczone i dokarmiane. Węza, pokarm, pasza dla pszczół poprawiają warunki fitosanitarne, dzięki temu są one zdrowsze i silniejsze - mówił Górny.