"A mundury ich były szare" - to tytuł wystawy, która już pod koniec lutego zostanie zaprezentowana w Muzeum Historii Przemysłu w wielkopolskim Opatówku. I co ciekawe, muzealnicy zwracają się z prośbą do mieszkańców, głównie okolic Kalisza. Proszą o udostępnienie pamiątek z czasów Powstania Styczniowego, bo właśnie o tym zrywie będzie wystawa.

Muzeum Historii Przemysłu w wielkopolskim Opatówku szuka pamiątek po powstańcach styczniowych. Z okazji 160-tej rocznicy wybuchu tego narodowego zrywu ma tam powstać wystawa dotycząca lokalnych działań.

Pamiątki mogą pochodzić z całego okręgu kaliskiego - mówi dr Ewa Kłysz z muzeum w Opatówku. To mogą być fotografie, pamiątki, dokumenty, listy, przedmioty codziennego użytku czy ubrania, które zachowały się i są przechowywane od pokoleń w domach. Chcemy, by ta wystawa miała taki rodzinny charakter - dodaje kustosz muzeum w Opatówku.

Powiat kaliski, położony w południowej części województwa kaliskiego był terenem ponad stu potyczek powstańczych. Działało tu wiele ważnych dla Powstania Styczniowego postaci. Na cmentarzach kaliskich oraz parafialnych na terenie powiatu zachowało się dużo mogił powstańczych - tłumaczy Ewa Kłysz.

Wystawa będzie dostępna od 25 lutego do 16 czerwca 2023 roku.

Opracowanie: