​Interaktywne centrum edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej powstało w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzięki niemu dzieci mogą poznać sposoby zapobiegnia zagrożeniom.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia są poznańscy strażacy. Ma to być unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju. Na centrum składa się sześć pomieszczeń - w każdym trzeba rozwiązać zagadkę, by pójść dalej.

Oficer prasowy poznańskiej PSP mł. ogn. Marcin Tecław poinformował, że interaktywne centrum umożliwia naukę przez zabawę, kierowane jest do dzieci w wieku 8-12 lat.
Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat sposobu zapobiegania zagrożeniom w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Centrum tworzy zespół pomieszczeń, w których zajęcia będą się odbywać na zasadzie pokoi zagadek. W każdym z nich należy rozwiązać zagadkę, tak, aby uzyskać dostęp do kolejnego pomieszczenia. Zagadki obejmują szeroką rozumianą tematykę dotyczącą edukacji ekologicznej, przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej - podał Tecław.

Dzieci biorące udział w grze pracować będą w grupach, zadania będą punktowane. Liczyć się będzie prawidłowość wykonywanych zadań, a także czas jego zaliczenia.
Strażacy zapewniają, że zabawa jest całkowicie bezpieczna i zorganizowana w kontrolowanych warunkach. Wszystkie pomieszczenia, w których przebywać będą uczestnicy, znajdują się pod stałym monitoringiem kamer, z każdego zapewnione zostało wyjście ewakuacyjne, posiadające możliwość niezwłocznego otwarcia drzwi, zarówno ręcznego jak i mechanicznego, jednocześnie materiały użyte do ich wykończenia są bezpieczne pod względem pożarowym.

Nad całością każdorazowo czuwać będzie przeszkolony funkcjonariusz, który z poziomu pulpitu sterowniczego, będzie miał dostęp do kamer, zabezpieczeń i urządzeń znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach.