Jest porozumienie między spółką zarządzającą szpitalem miejskim w Giżycku a lekarzami z oddziału ginekologiczno-położniczego. To oznacza, że z początkiem roku porodówka nie zostanie zawieszona.

Lekarze z oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala miejskiego w Giżycku domagali się wyższych podwyżek grożąc nieprzedłużeniem umów. Brak porozumienia oznaczałby zawieszenie funkcjonowania oddziału z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Spółka zarządzająca szpitalem jeszcze w trakcie prowadzonych rozmów zdecydowała, że na wszelki wypadek pacjentki nie będą już przyjmowane na oddział, bo w przypadku zawieszenia oddziału, zostałyby bez opieki. We wtorek 27 grudnia pacjentki nie były już kierowane na porodówkę.

Na szczęście doszło do porozumienia lekarzy specjalistów z zarządem szpitala i oddział będzie dalej funkcjonował. Lekarzom aneksowano umowy do końca maja 2023 roku. Do tego czasu oddział ginekologiczno-położniczy będzie na pewno pracował. Co dalej? Zarówno dyrekcja placówki, jak i biały personel, zobowiązali się do wspólnego szukania lekarzy specjalistów ginekologii i położnictwa, którzy w przyszłości mogliby uzupełnić skład oddziału.

Z porodówki korzystają nie tylko mieszkanki Giżycka, ale też pobliskiego Węgorzewa, gdzie nie ma takiego oddziału.