35 ofert wpłynęło w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem, których łączna długość to 45 km; zaplanowany budżet inwestycji to ponad 2,3 mld zł - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA podała, że otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S17 pomiędzy węzłami: Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica oraz Izbica - Zamość Sitaniec.

Jak doprecyzowano, w przetargu na 16,6-kilometrowy odcinek Piaski - Łopiennik wpłynęło 11 ofert. Najniższa opiewała na blisko 653,4 mln zł, najwyższa na prawie 1,1 mln zł, a budżet GDDKiA wynosi 788,6 mln zł.

Budową 18,8-kilometrowego odcinka Krasnystaw - Izbica zainteresowanych jest 12 wykonawców. Wartość najniższej oferty to prawie 838 mln zł, najwyższej - 1,3 mld przy budżecie w wysokości 1,1 mld.

W przetargu na 10-kilometrowy odcinek Izbica - Stary Zamość również wpłynęło 12 ofert. Najniższą wyceniono na prawie 504 mln zł, najdroższą - 801 mln zł, a kosztorys opiewał na ponad 421,7 mln zł.

Obecnie - podała GDDKiA - komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych - zakomunikowano.

Jak dodano, wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli na zrealizowanie inwestycji 41 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.

Na trzech odcinkach objętych inwestycją - podała GDDKiA - powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z oświetleniem, obiektami inżynieryjnymi i odwodnieniem, a także ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i system zarządzania ruchem.

Informując o odcinku Piaski - Łopiennik GDDKiA przekazała, że przebiegać on będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany i połączy S17 z S12. Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw - Izbica - poinformowano - zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem i początkowo przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę, Izbicę i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

Natomiast odcinek od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec pobiegnie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17 i będzie liczył niespełna 10 km. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec.

Przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków S17 - przypomniała GDDKiA - ogłoszono pod koniec 2022 r. "W trakcie postępowań wpłynęło w sumie ponad 3,5 tys. pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi, by wykonawcy mogli w sposób prawidłowy sporządzić oferty" - poinformowano. Przypomniano, że w ramach postępowań przetargowych GDDKiA zorganizowała także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w oparciu o nowe przepisy techniczno-budowlane, które weszły w życie we wrześniu ub. r.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12 Piaski - Dorohusk.