Urząd Miasta Łodzi podpisał umowę o wartości 12,5 mln zł brutto na największą dotychczas rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. Do końca 2023 r. uruchomionych zostanie 421 nowych kamer, co z już działającymi da 1,2 tys. Pierwszy etap rozbudowy rozpocznie się w tym roku.

421 nowych kamer pojawi się w 108 punktach miastach. W każdym z nich znajdzie się jedna kamera obrotowa i 3-4 o stałej pozycji. Umowa zakłada realizację prac w trzech etapach: do końca 2022 roku oraz do połowy i końca 2023 roku.

Łodzianie jasno opowiedzieli się za rozszerzaniem systemu monitoringu miejskiego, głosując na jego rozbudowę w budżecie obywatelskim. Teraz do nas należy realizacja tego zadania. Każda nowa inwestycja w system monitoringu realnie wpływa na wzrost jakości życia w mieście. Dla służb miejskich to dodatkowa możliwość szybkiej reakcji, zanim dojdzie do incydentu lub udzielenia pomocy po wypadku. Monitoring skutecznie odstrasza także wandali, których wybryki to dodatkowe koszty dla nas wszystkich – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

W których miejscach pojawią się nowe kamery?

Rozbudowa monitoringu obejmie osiem obszarów w centrum miasta, które są w trakcie rewitalizacji. Większość nowych punktów powstanie na obszarze, którego granice wyznaczają: al. Piłsudskiego, Park Staromiejski, ul. Targowa i Zachodnia. Nowe kamery pojawią się też na ul. Legionów, Mielczarskiego i Ogrodowej (na odcinku od Zachodniej do Cmentarnej).

W ramach umowy rozbudowany zostanie także system powiadamiania SOS. Chodzi o specjalnie oznakowane punkty w parkach, na skwerach czy w alejkach spacerowych, które umożliwiają szybką komunikację z dyżurującym operatorem monitoringu.

Ponadto, punkty z kamerami będą sukcesywnie uzupełniane o głośniki do przekazywania mieszkańcom komunikatów i ostrzeżeń. Urządzenia instaluje się głównie w okolicy miejsc spotkań mieszkańców, np. placów zabaw. Dzięki nim operator może natychmiast zareagować na incydenty – pouczyć osoby zachowujące się nieodpowiednio lub odstraszyć wandali.

Obecnie łódzki system monitoringu składa się z 770 urządzeń umieszczonych w 281 punktach na terenie miasta. Po rozbudowie pod koniec 2023 roku system będzie liczył ponad 1,2 tys. kamer działających w ponad 400 lokalizacjach.