Kierowcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu na trasie S7. W godzinach nocnych od 14 do 17 lutego odbywać się będą prace serwisowe systemów bezpieczeństwa w tunelu pod Luboniem Małym. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, są to standardowe czynności mające na celu sprawdzenie systemu wentylacji i powiadamiania pożarowego po trzech miesiącach od otwarcia dla ruchu.

W związku z planami dokonania przeglądów, a także koniecznością zabezpieczenia pracowników wykonujących czynności serwisowe i konserwacyjne, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace odbywać się będą w porze nocnej, tak aby jak najmniej kolidowały z ruchem.

Ograniczenia będę wprowadzane następująco:

  • 14/15.02.2023 w godzinach od 22.00 do 2.00 zamknięta będzie lewa nawa tunelu (kierunek na Kraków) - nastąpi zamknięcie całości jezdni lewej między węzłem Skomielna Biała, a węzłem Lubień. Ruch będzie kierowany na wytyczony objazd na węźle Skomielna Biała. Trasa objazdu: S7 Węzeł Skomielna Biała - DK28 odc. Skomielna Biała - Mszana Dolna - DW968 odc. Mszana Dolna - Węzeł Lubień;
  • 15.02.2023 - w godzinach: 02.00 - 02.10 - przy asyście policji nastąpi chwilowe zamkniecie całości drogi S7 dla ruchu na odcinku Lubień - Skomielna Biała;
  • 15.02.2023 - w godzinach od 02.10 do 06.00 - zostanie zamknięta prawa nawa tunelu (kierunek na Chyżne) - nastąpi zamknięcie całości jezdni prawej między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała. Przekierowanie ruchu na wytyczony objazd nastąpi na węźle Lubień. Trasa objazdu: S7 Węzeł Lubień - DW968 odc. Lubień - Mszana Dolna - DK28 odc. Mszana Dolna - Węzeł Skomielna Biała; Ograniczenia prędkości na S7 do 70 km/h w miejscu skierowania pojazdów na wytyczone objazdy.

Dodatkowo, w godzinach: od 22.00 do 6.00 nastąpi wyłączenie poszczególnych pasów ruchu, bez konieczności wyznaczania objazdów:

  • 15/16.02.2023 - nawa lewa (kierunek na Kraków), po 4 godziny na każdy pas ruchu.
  • 16/17.02.2023 - nawa prawa (kierunek na Chyżne), po 4 godziny na każdy pas ruchu.

Ograniczenie prędkości w nawie gdzie prowadzone będą prace serwisowe: prędkość do 70 km/h. W nawie przeciwnej, gdzie nie ma prac - prędkość bez zmian - do 100 km/h.


Opracowanie: