Przez cały czerwiec można było składać wnioski w pierwszej edycji miejskiego programu mieszkaniowego "Mieszkanie za remont" w Krakowie. Dzięki niemu można wynająć lokal na czas nieokreślony w zamian za wykonanie w nim remontu. Chęć udziału w programie zgłosiło 717 wnioskodawców.

Program "Mieszkanie za remont" zastąpił funkcjonujący przez ostatnie 12 lat "Program Pomocy Lokatorom".

Nowością jest wydłużenie czasu remontu - z 6 do 12 miesięcy - oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

Kto złożył wniosek?

Chęć udziału w programie zgłosiło 717 wnioskodawców. Najwięcej wniosków dotyczy gospodarstw domowych jednoosobowych - 292 i dwuosobowych - 176.

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków zostanie opracowana lista remontowa obejmująca 50 wnioskodawców. Będą to osoby, które spełniły wszystkie kryteria programu i uzyskały największą liczbę punktów - informuje krakowski urząd miasta.

W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku wnioskodawców, o kolejności na liście będzie decydować data złożenia wniosku.

Kiedy lista osób zakwalifikowanych?

Lista osób zakwalifikowanych do programu ma zostać opublikowana we wrześniu.

Cytat

Osoby, które znajdą się na liście remontowej poznają wykaz lokali wytypowanych do remontu. Po ich obejrzeniu i zapoznaniu się z zakresem prac, możliwe będzie złożenie oferty na remont wybranych lokali - maksymalnie pięciu
- czytamy na stronie urzędu.

Jak podaje magistrat, w przypadku złożenia oferty na dany lokal przez kilka osób, pierwszeństwo będzie przysługiwało osobie umieszczonej na najwyższej pozycji listy.

Pod warunkiem, że metraż wybranego lokalu nie przekroczy normy ustalonej dla danego gospodarstwa domowego - dodaje urząd.