W Krakowie rusza program "Mieszkanie za remont". W zamian za wykonanie prac lokal będzie można wynająć na czas nieokreślony. Wnioski można składać do dziś do końca czerwca.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa program "Mieszkanie za remont" zastąpił funkcjonujący przez ostatnie 12 lat "Program Pomocy Lokatorom". Był on skierowany do osób, które chciały we własnym zakresie wykonać remont lokalu znajdującego się w centrum miasta. Stawki czynszu, po zawarciu umowy najmu, były wyższe od tych obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy. Założenia programu były krytykowane właśnie za sposób ustalania stawki czynszu. Często osoby biorących w nim udział miały problemy z zakończeniem rozpoczętego remontu.  

Dlatego zdecydowano o uruchomieniu nowego programu "Mieszkanie za remont". Nowością jest wydłużenie czasu, jaki lokatorzy mają na remont - z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

 

W programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:

150 proc. - 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł - 4 684,54 zł) - w gospodarstwie jednoosobowym
125 proc. - 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł - 4 015,32 zł) - w gospodarstwie dwuosobowym
100 proc. - 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł - 3 346,10 zł) - w gospodarstwie wieloosobowym
  

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

Jak zapowiada magistrat powstanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu.

Z pierwszej edycji programu będzie mogło skorzystać nie więcej niż 50 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Druki wniosków i listę dokumentów do skompletowania znajdziesz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK, Rynek Podgórski 1 (parter) lub pobierzesz tutaj.

Po przeprowadzeniu remontu pustostanu w ramach programu "Mieszkanie za remont" jest wynajmowany na czas nieokreślony. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni są zróżnicowane, obecnie mieszczą się w przedziale: 4,90 zł/m2-12,52 zł/m2.