Spór na linii władze Katowic - wojewoda śląski. Chodzi o akcję związaną z wynajmowaniem mieszkania w zamian za remont. Prawnicy wojewody uznali, że nie ma do tego podstaw prawnych. Miasto postanowiło, aby sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny i przesłało tam już odpowiednie dokumenty.

Dlaczego prawnicy wojewody zakwestionowali zasady tej akcji? Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, mówiąc w uproszeniu - według prawników wojewody nie wolno zgadzać się na wynajmowanie mieszkania w zamian za jego wyremontowanie przez potencjalnego lokatora. To gmina powinna najpierw na swój koszt wykonać niezbędne prace.

W urzędzie miasta nie kryją zaskoczenia. Program miał już kilkanaście edycji i do tej pory w ten sposób wynajęto ponad pól tysiąca mieszkań. W kolejnej edycji było ich około 40.

Są to lokale, których nie chcą inni oczekujący na mieszkania komunalne, do tego remontujący je muszą mieć określone dochody.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd kolejna edycja programu jest wstrzymana.

Opracowanie: