Zespół Sierocińca - najstarszy gdański budynek, zostanie wyremontowany. To pierwszy z etapów zadania, jakim jest konserwacja i rekonstrukcja tego zabytku oraz jego adaptacja do nowych funkcji i kultury i turystyki. Koszt prac wyniesie około 12 mln zł.

Zespół Sierocińca to najstarszy ocalały w Gdańsku budynek po II wojnie światowej.

Podpisujemy umowę na pierwszy etap rewitalizacji tego obiektu. Przez wiele lat pełnił on  funkcję sierocińca, szpitala i miejsca opieki. To nie jest zwykły remont, prace przy obiektach historycznych wymagają ogromnej wiedzy - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jak podkreśliła, ma to być miejsce kultury, wolności słowa, ale również schronienie dla osób, które w swoim miejscu zamieszkania nie mogą swobodnie tworzyć kultury i literatury.

Pierwszy etap prac

Modernizacja będzie polegała na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego oraz bocznego wraz z pracami archeologicznymi, a także wstępnymi pracami konserwatorskimi - poinformowała Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Przeznaczone do konserwacji elementy zabytkowe, których demontaż jest możliwy, zostaną zdemontowane po to, aby  w przyszłości mogły być wyeksponowane w zaadaptowanych budynkach. W zakresie działań wykonawcy będzie również zabezpieczenie zdemontowanych elementów i ich składowanie do czasu prac konserwatorskich zaplanowanych w II etapie inwestycji. Zabezpieczone zostaną też cenne historycznie elementy budynków, których nie sposób zdemontować np. łęk nad wejściem do windy, cennych tynków i belek stropowych, aby nie uległy uszkodzeniu podczas robót budowlanych.

Ponadto w I etapie przewidziano wykonanie dodatkowych ścian usztywniających konstrukcje, a także niezbędnych przyłączy instalacji podziemnych. Roboty mają potrwać 12 miesięcy.

Oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej

Wnętrza historyczne dawnego Zespołu Sierocińca zostaną w przyszłości zaadaptowane na funkcje kultury i turystyki. Znajdzie się tu oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczość wywodzących się z Gdańska artystów. Program nowego oddziału GGM obejmie również działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuk plastycznych i literatury.

W przyszłości w budynku głównym znajdą się m.in. sale ekspozycyjne, prezentujące wystawy stałe i czasowe, związane z działalnością literacką i plastyczną sławnych gdańszczan.

W budynku głównym, zgodnie z historyczną funkcją kuchni przy sierocińcu i w tym samym miejscu - wstępnie zaprojektowano kawiarnię wraz z ogródkiem kawiarnianym z widokiem na wewnętrzny dziedziniec i budynek Poczty Polskiej. Zrekonstruowana przestrzeń dawnej kaplicy, oprócz funkcji wystawienniczych będzie mogła działać jako sala wykładowa lub sceniczna.

Drugi etap prac

Przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie na wszystkich cennych historycznie elementach budynków oraz wykonana zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Pozostałe niezbędne prace w budynkach przy ul. Sierocej 6 i 8, obejmujące m.in. wzmocnienie stropów i więźby dachowej, ciąg dalszy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji czy zagospodarowanie terenu - realizowane będą w kolejnych etapach inwestycji.