Energetyka jądrowa to nowy kierunek studiów II stopnia, które uruchamiają wspólnie Politechnika Krakowska i Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Absolwenci będą stanowić kadrę do pracy w całym sektorze energetyki.

Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju w Polsce kadr inżynierskich i naukowych w obszarze energetyki jądrowej oraz wspólnego prowadzenia badań podpisali rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Tadeusz Lesiak. W wydarzeniu uczestniczył także Grzegorz Cyborowski, Koordynator Projektu Rozwojowego Mostostalu Kraków - firmy, która należy do grona 7 polskich przedsiębiorstw, które będą uczestniczyć w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Łączymy siły w ważnym momencie. W Polsce trwają przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Jej technologię pozyskamy od zagranicznych partnerów, ale nasze firmy i środowiska eksperckie - naukowe i akademickie - będą włączone w wielki projekt rozwoju sektora energetyki jądrowej mówi rektor PK prof. Andrzej Szarata.

Od atomu nie ma odwrotu, na jednej elektrowni nie możemy poprzestać. Do realizacji takiego zadania jak zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, zwłaszcza przy niestabilnej sytuacji geopolitycznej i wyzwaniach klimatycznych, będziemy potrzebowali zdywersyfikowanych, stabilnych źródeł energii. Kluczowe więc będzie zbudowanie miksu energetycznego z różnych źródeł m.in. z rozbudowanego sektora energetyki jądrowej. Politechnika Krakowska chce w tym procesie uczestniczyć - dodaje rektor PK.

Jako główne zadania dla Politechniki Krakowskiej wymienia: wykształcenie kadr dla branży energetyki jądrowej w Polsce, edukację społeczeństwa i specjalistyczne wsparcia dla realizacji inwestycji jądrowych w Polsce. Chodzi zarówno o ekspertów z obszaru energetyki, jak i specjalistów w zakresie konstrukcji stalowych, budownictwa, wentylacji, klimatyzacji, automatyzacji, systemów bezpieczeństwa i chłodzenia, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, ochrony środowiska.

W tym roku uczelnia miała już w ofercie specjalność "energetyka jądrowa" na kierunku energetyka, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. Ale studia II stopnia (magisterskie) to nowość. Pojawią się na PK w drugim semestrze roku akademickiego 2024/25, a nabór ruszy zimą.

Z połączenia sił PK i IFJ PAN skorzystają w pierwszym rzędzie studenci nowego kierunku na PK - energetyki jądrowej oraz doktoranci i młodzi badacze, zainteresowani rozwojem naukowym w tym obszarze.

Wykształcenie kadr dla branży energetyki jądrowej w Polsce to zadanie dla polskich uczelni, instytucji naukowych oraz innych podmiotów, wspierających edukację wysokiej klasy specjalistów. Jakość kształcenia przyszłych inżynierów, inspektorów ochrony radiologicznej czy kadry menedżerskiej branży jądrowej zadecyduje o sukcesie zapewnienia ciągłości dostaw czystej bezemisyjnej energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa jej pozyskiwania - mówi prof. Tadeusz Lesiak, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. 

Specjaliści z Instytutu Fizyki Jądrowej będą prowadzić wykłady i zajęia laboratoryjne m.in. w zakresie fizyki reaktorów, promieniotwórczości, pomiarów stosowanych w ochronie przed promieniowaniem oraz dozymetrii. Dzięki nawiązanej właśnie współpracy studenci PK będą mieli dostęp do światowej klasy specjalistycznych laboratoriów i sprzętu pomiarowego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Przewidziano także laboratoria wyjazdowe i studyjne do obiektów przemysłowych i badawczych energetyki jądrowej.

Ze strony PK w prowadzenie kształcenia zaangażowani są eksperci Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, współpracujący z uczelnią praktycy z przemysłu i zagranicznych instytutów badawczych. Kierunek "energetyka jądrowa" wykształci specjalistów gotowych do pracy w całym sektorze energetyki, także konwencjonalnej, na krajowym i zagranicznych rynkach. Pamiętajmy, że Polska jest otoczona elektrowniami jądrowymi w krajach naszych sąsiadów, mocno rozwinięte pod tym względem są też Stany Zjednoczone, Francja czy Korea Południowa. Specjaliści tej branży będą coraz bardziej potrzebni na całym świecie - zaznacza dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Energetyka jądrowa na studiach II stopnia będzie jedną z kilku nowości w ofercie Politechniki w nadchodzącym roku akademickim. Na I stopniu studiów PK zaproponuje także takie nowe kierunki jak: ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, biotechnologia przemysłowa oraz informatyka materiałowa.