Informację o tym, że jeżeli przed I turą głosowania wyborca zostanie dopisany do spisu wyborców na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty w głosowaniu w II turze PKW podaje przed każdymi wyborami prezydenckimi, w tym tegorocznymi - oświadczyła PKW.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi nieinformowania wyborców o tym, że jeżeli zostaną dopisani do spisu wyborców na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r., będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, iż wyjaśnienia w tym zakresie podawane są do publicznej wiadomości przed każdymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przed wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r." - brzmi oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, że ta zasada została podkreślona w "informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [str. 3], zamieszczonej na stronie internetowej Komisji w dniu 3 czerwca 2020 r. 20:50".

 Podano ją także do wiadomości w "informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. [str. 2] zamieszczonej na stronie internetowej Komisji w dniu 3 czerwca 2020 r. 20:53".

"Te zasady obowiązują od wielu lat"

Wyjaśnienie to zostało podane także "w spocie informacyjnym "Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania" (1:07 min.) dostępnym na stronie internetowej Komisji, na kanale YouTube oraz emitowanym na antenach m.in. Telewizji Polskiej)".

"Należy raz jeszcze zaznaczyć, że zasady te obowiązują od wielu lat. Kolejna informacja w tym zakresie została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej przed ponownym głosowaniem (II turą) wraz z informacją o głosowaniu korespondencyjnym (Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania -zamieszczony w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 6.48)" - czytamy w oświadczeniu PKW.

Podkreślono w nim, że "Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie zwracała uwagę na problemy wynikające z powyższych regulacji, w szczególności właśnie w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak zaznaczono, kwestia ta stanowiła ważną część złożonej w lutym 2016 r. przez PKW prezydentowi marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu i premierowi informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycjach ich zmiany.