PiS zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Dostało 38 proc. głosów. Partia zdobyła prawdopodobnie 238 mandatów w Sejmie i będzie mogła samodzielnie sformować rząd - wynika z sondażu late poll Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News.

PiS zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Dostało 38 proc. głosów. Partia zdobyła prawdopodobnie 238 mandatów w Sejmie i będzie mogła samodzielnie sformować rząd - wynika z sondażu late poll Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News.
PiS zdobył najprawdopodobniej 238 mandatów w Sejmie /Paweł Supernak /PAP

TU PRZECZYTACIE RELACJĘ Z WIECZORU WYBORCZEGO

Rządząca do tej pory PO uzyskała 23,4 proc. głosów, co - według sondażu - przełoży się na 135 mandatów poselskie. Trzeci wynik - 9,1 proc. - osiągnął ruch Kukiz'15, który będzie miał 44 posłów. Do Sejmu weszła także Nowoczesna Ryszarda Petru z wynikiem 7,2 proc. (24 posłów) i koalicyjny do tej pory PSL - 5,7 proc. (18 posłów). Jeden mandat w Sejmie przypadnie mniejszości niemieckiej.


Po raz pierwszy po 1989 r. w Sejmie nie będzie nikogo z SLD. Zjednoczona Lewica, która jako komitet koalicyjny musiała uzyskać 8-proc. poparcie, by wejść do parlamentu, zdobyła głosy zaledwie 7 proc. wyborców.

Do parlamentu nie wejdzie też lewicowa Partia Razem, która zdobyła 3,9 proc. głosów. Dzięki temu przekroczyła 3-proc. próg zapewniający finansowanie z budżetu państwa.

Zaledwie 0,1 pkt proc. poniżej progu wyborczego znalazła się partia KORWiN, która uzyskała 4,9 proc.

W sondażu late poll, którego wyniki podano w nocy z niedzieli na poniedziałek, uzupełniono badanie exit pool o realne wyniki z 50 proc. badanych komisji wyborczych.

Frekwencja w niedzielnych wyborach, według Ipsos, wyniosła 51 proc. Najwyższa była w największych miastach, gdzie wyniosła 66,7 proc., najniższa na wsi - 45 proc. Najwyższa frekwencja była w województwach mazowieckim (58,3 proc.),  małopolskim (56,1 proc.) i śląskim (53 proc.). Najmniej wyborców głosowało w Lubuskiem i Świętokrzyskiem (po 45,6 proc.), Opolskiem (43,8 proc.) oraz Warmińsko-Mazurskiem (40,2 proc.).

PiS zwyciężyło aż w 13 województwach

PiS wygrało w 13 województwach, największe poparcie uzyskując na Podkarpaciu (51,6 proc.), Lubelszczyźnie (48,3 proc.) i w Małopolsce (47,7 proc.). PO zwyciężyła jedynie w Pomorskiem (33,5 proc.), Zachodniopomorskiem (30,2 proc.) i Opolskiem (28,1 proc.). W tym ostatnim województwie najlepszy wynik (13,3 proc.) uzyskał Kukiz'15. Nowoczesna najlepszy wynik (9,9 proc.) uzyskała na Mazowszu. PSL zdecydowanie najwyższe poparcie (13,2 proc.) uzyskało w Świętokrzyskiem.

Zjednoczona Lewica uzyskała wynik przekraczający 8-procentowy próg wyborczy dla koalicji jedynie w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 9,4 proc.) oraz zachodniopomorskim (8,5 proc.), lubuskim (8,3 proc.) i dolnośląskim (8 proc.). Lista KORWiN największe poparcie zdobyła w Lubuskiem (5,6 proc.) i Zachodniopomorskiem (5,8 proc.). Partia Razem do 5-proc. progu wyborczego zbliżyła się tylko na Mazowszu (4,7 proc.) i w Wielkopolsce (4,6 proc.).

PiS zwyciężył zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, w miastach i na wsiach

Z badania Ipsos wynika, że PiS zdecydowanie zwyciężył zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Partia ta wygrała zarówno w miastach, jak i na wsi, we wszystkich grupach pod względem wykształcenia i w każdej grupie wiekowej.

Na wsi na PiS głosowało 45,4 proc. uprawnionych, na PO - 17,3 proc., na PSL - 10,2 proc., na Kukiz'15 - 9,5 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 4,9 proc., na Nowoczesną - 4,5 proc., na KORWiN - 4,3 proc., a na Partię Razem - 2,9 proc. W miastach do 50 tys. mieszkańców PiS uzyskało poparcie 36,3 proc. wyborców, PO - 25,4 proc., Kukiz'15 - 9,6 proc., Zjednoczona Lewica - 7,4 proc., Nowoczesna - 6,5 proc., KORWiN - 5,2 proc., PSL - 5,1 proc., Partia Razem - 3,7 proc.

W miastach liczących od 51 tys. do 200 tys. osób na PiS głos oddało 35,1 proc. wyborców, na PO - 25,2 proc., na Kukiz'15 - 10,4 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 8,4 proc., na Nowoczesną - 7,4 proc., na KORWiN - 5 proc., na Partię Razem - 4,3 proc., zaś na PSL - 3,3 proc. W miastach liczących 201-500 tys. mieszkańców PiS uzyskało 31,6 proc. poparcia, PO – 29,8 proc., Zjednoczona Lewica i Nowoczesna – po 9,1 proc., Kukiz'15 - 8,4 proc., KORWiN - 5,7 proc., Razem - 4,1 proc., PSL - 1,6 proc. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców na PiS głosowało 30,6 proc. wyborców, na PO - 28,5 proc., na Nowoczesną - 13,3 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 8,3 proc., na Kukiz'15 – 6,2 proc., na Partię Razem - 6,1 proc., na KORWiN - 5,2 proc., natomiast na PSL - 1,5 proc.

Wśród najmłodszych wyborców (w wieku 18-29) na PiS zagłosowało 25,9 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kukiz'15 (20,7 proc.), KORWiN (16,7 proc.), PO (14,4 proc.), Nowoczesna (7,9 proc.), Partia Razem (5,2 proc.), PSL (4,1 proc.) i Zjednoczona Lewica (3,6 proc.). Wśród wyborców w wieku 30-39 lat PiS zdobył 29,7 proc, PO - 23,9 proc., Kukiz'15 - 12,7 proc., Nowoczesna - 10,9 proc., Zjednoczona Lewica - 6 proc., Partia Razem - 5,7 proc., PSL - 5,5 proc., a KORWiN - 4,7 proc.

W grupie 40-49 lat na PiS zagłosowało 37,5 proc. wyborców, na PO - 25,7 proc., na Nowoczesną - 8,4 proc., na Kukiz'15 - 7,7 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 6,9 proc., na PSL - 6,6 proc., na Partię Razem - 4 proc., zaś na KORWiN - 2,6 proc. Wśród pięćdziesięciolatków PiS zdobył 45,9 proc. głosów, PO - 23,2 proc., Zjednoczona Lewica - 7,7 proc., PSL - 6,8 proc., Nowoczesna - 6 proc., Kukiz'15 - 4,9 proc., Partia Razem - 3,2 proc., a KORWiN - 1,8 proc. Wśród najstarszych wyborców (60 lat i więcej) PiS miał 47,6 proc. poparcia, PO - 28,1 proc., Zjednoczona Lewica - 9,9 proc., PSL - 5,5 proc., Nowoczesna - 3,8 proc., Kukiz'15 - 2 proc., Partia Razem - 1,8 proc., zaś KORWiN - 0,6 proc.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na PiS głosowało 55 proc. wyborców, na PO - 15,1 proc., na PSL - 7,3 proc., na Kukiz'15 - 6,9 proc., na KORWiN - 6,4 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 3,9 proc., na Partię Razem - 2,3 proc., a na Nowoczesną - 1,9 proc. Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym na PiS głos oddało 51,6 proc., na PO - 19,4 proc., na PSL i Kukiz'15 – po 7,7 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 5,6 proc., na Partię Razem - 2,5 proc., na KORWiN - 2,4 proc., zaś na Nowoczesną 2,3 proc.

W przypadku wykształcenia średniego i pomaturalnego na PiS głosowało 38,1 proc., na PO - 23 proc., na Kukiz'15 - 10,5 proc., na Zjednoczoną Lewicę – 7,4 proc., na PSL - 5,7 proc., na KORWiN - 5,6 proc., na Nowoczesną - 5,2 proc., natomiast na Razem - 3,6 proc. Wśród osób z wyższym wykształceniem (licencjat i wyżej) PiS zdobył 29,5 proc., PO - 26,7 proc., Nowoczesna – 12,2 proc., Kukiz'15 - 8,6 proc., Zjednoczona Lewica - 7,6 proc., KORWiN - 5,1 proc., Partia Razem - 5 proc., a PSL - 4,6 proc.

PiS zwyciężyło w prawie każdej grupie zawodowej: wśród pracowników administracji i usług, rolników, robotników, uczniów i studentów, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów. PO wygrała jedynie w grupie dyrektorów i specjalistów oraz właścicieli firm.

PO zdobyła tylko połowę głosów swoich wyborców z 2011 roku

Tylko 51,6 proc. wyborców PO z 2011 r. tym razem zagłosowało na tę partię, podczas gdy PiS otrzymało głosy 89,3 proc. swoich zwolenników sprzed czterech lat. Wyborcy Ruchu Palikota, który w 2011 r. osiągnął trzeci wynik w wyborach parlamentarnych, podzielili się głównie między listy Kukiz'15 (24,6 proc.), Zjednoczonej Lewicy (15,6 proc.), KORWiN (15,2 proc.) i Partii Razem (12,6 proc.) i Nowoczesnej (11,8 proc.).

PSL utrzymał tylko 59,3 proc. swoich wyborców z 2011 r. Na Zjednoczoną Lewicę głosowało natomiast 62,8 proc. wyborców SLD sprzed czterech lat. Ci, którzy zadeklarowali, że w 2011 r. nie głosowali, tym razem najczęściej wybierali PiS (26,1 proc.) i Kukiz'15 (22,8 proc.).

PiS poparło trzy czwarte wyborców Andrzeja Dudy

Przy PiS pozostało prawie trzy czwarte (71,6 proc.) wyborców Andrzeja Dudy z maja br. Niemal co dziesiąty zagłosował teraz na Kukiz'15 (9,7 proc.). Na PO zagłosowało tylko 53,3 proc. wyborców Bronisława Komorowskiego. 13,3 proc. z nich tym razem wybrało Nowoczesną, 11,2 proc. - Zjednoczoną Lewicę. Ci, którzy nie głosowali w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich, tym razem najczęściej oddawali głosy na Kukiz'15 (20,8 proc.).

Ipsos przeprowadził badanie exit poll przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Ankieterzy prosili osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Maksymalny błąd takiego badania wynosi 2 proc. W sondażu late poll uzupełniono badanie exit pool o realne wyniki z 50 proc. badanych komisji wyborczych.

(mpw)