Sanepid wprowadził automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny. Komunikat nadawany jest z numeru +48 22 25 71 145. Co to jest kwarantanna i kto jej podlega? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. "Komunikat o objęciu kwarantanną i możliwości pobrania zaświadczenia nadawany jest z numeru telefonu: +48-221-043-705" - przekazał GIS.

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii. Jej celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Co to jest kwarantanna i ile trwa?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni.

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP. Nie musisz czekać na telefon od pracownika sanepidu. Ten poinformuje Cię automatycznie, wysyłając informację głosową. Nadawana jest ona z numeru +48-221-043-705.

Kto podlega kwarantannie?

 • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 - kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej;
 • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole - przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
 • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) - od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej,
 • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE - przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy 

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,
 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na CovidD-19) - w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,
 • osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,
 • osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Kwarantanna – i co dalej?

 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu;
 • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa

Kwarantanna a praca

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

Kwarantanna? Sam musisz powiadomić szefa

To pracownik ma obowiązek powiadomić swojego szefa o skierowaniu na kwarantannę. Może to zrobić telefonicznie lub mailem.

Podobnie jest po zakończeniu kwarantanny. "Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny" - czytamy w komunikacie.

Takie oświadczenie musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, jeżeli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Sanepid podkreśla, że na ma obowiązku dołączenia do oświadczenia dokumentu albo jego kopii o decyzji inspektora sanitarnego.