Według badań naukowców, w ciągu dwóch lat pandemii z powodu koronawirusa zmarło ponad 18 milionów ludzi - trzy razy więcej niż mówią oficjalne dane.

Raport, na który powołuje się BBC, pojawił się dwa lata po tym, gdy Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy zaczęła mówić o pandemii koronawirusa.

Zespół badaczy z amerykańskiego Uniwersytetu Waszyngtońskiego, zajmujący się nadmierną śmiertelnością z powodu Covid-19, przeanalizował dane ze 191 krajów i terytoriów pod kątem tak zwanej oficjalnej liczby zgonów. 

Niektóre zgony były bezpośrednio spowodowane nowym wirusem, podczas gdy inne były związane z infekcją. Jak wiadomo, zakażenie koronawirusem może pogorszyć stan organizmu człowieka ze względu na jego wcześniejsze schorzenia, takie jak na przykład choroba serca lub płuc.

Czym jest nadmierna liczba zgonów?

Amerykańscy naukowcy szczegółowo przeanalizowali tak zwaną nadmierną liczbę zgonów. Odpowiada ona na pytanie, o ile więcej osób umiera, niż można by się spodziewać w porównaniu z ostatnimi latami przed wybuchem pandemii.

Naukowcy zebrali dane, dokładnie przeszukując m.in. różne oficjalne, również rządowe strony internetowe, jak Europejski Urząd Statystyczny, czy Światowa Baza Danych o Śmiertelności.

Znacznie więcej zgonów niż oficjalnie

Szacuje się, że wskaźniki nadmiernej liczby zgonów różnią się znacznie w zależności od kraju i regionu, ale ogólny wskaźnik globalny obliczony w badaniu wynosi 120 zgonów na 100 000 osób. 

Oznaczałoby to, że w ciągu dwóch lat od początku 2020 roku do końca 2021 roku z powodu Covid doszło do około 18,2 mln zgonów - trzy razy więcej niż oficjalnie zarejestrowano (5,9 mln).

Według opublikowanych badań najwyższe wskaźniki odnotowano w krajach o niższych dochodach: w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Europie. Ale liczba zgonów była dość wysoka również w niektórych krajach o wysokich dochodach, takich jak Włochy i część Stanów Zjednoczonych.

Naukowcy przewidują, że nadmierna śmiertelność związana z pandemią zmniejszy się dzięki szczepionkom i nowym metodom leczenia. Ale ostrzegają, że pandemia jeszcze się nie skończyła. I mogą pojawić się nowe, niebezpieczne warianty wirusa.