Statystyka zakażeń i zgonów nie jest jedyną, która może spędzać sen z powiek Brytyjczykom w czasie pandemii. Uczeni z Uniwersytetu w Essex prognozują w Wielkiej Brytanii nawet 6,5 miliona bezrobotnych.

Wszystko zależy od długości czasu zatrzymania gospodarki. Najczarniejszy scenariusz przewiduje recesję porównywalną z Wielkim Kryzysem, jaki nawiedził Stany Zjednoczone w latach 30. ubiegłego wieku.

Zniknąć może 1/3 wszystkich miejsc pracy, a w niektórych gałęziach gospodarki nawet połowa.

Ale jak sugerują brytyjscy uczeni, powstaną także mechanizmy wykorzystujcie nowatorskie metody pracy wdrożone na czas pandemii - na przykład popularny Homer Office. I to one umożliwią wskrzeszenie gospodarki, ale tylko w określanych sektorach.

Eksperci podkreślają, że paraliż ekonomiczny na obecny poziomie będzie trudny do utrzymania, dlatego z biegiem czasu rosnąć będzie presja na rząd, zmuszająca go do stopniowego złagodzenia restrykcji. Są oni przekonani, że powinno to nastąpić stopniowo z udziałem poszczególnych regionów i gałęzi przemysłu, a nie natychmiastowo dla wszystkich.


Opracowanie: