Dla ponad pół miliona uczniów to będzie pierwszy tak ważny sprawdzian w życiu. We wtorek rusza trzydniowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek - język polski. W sierpniu ubiegłego roku zmieniona została lista lektur obowiązkowych. Sprawdź, które pozycje musi znać ósmoklasista przystępujący do egzaminu. Na stronach RMF24 – w naszym specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty 2022 - opublikujemy arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez naszych ekspertów.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych - w tym ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. 

Egzamin ósmoklasisty potrwa trzy dni - od wtorku 24 maja do czwartku 26 maja. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty - harmonogram

Pierwszego dnia - we wtorek 24 maja - ósmoklasiści będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę 25 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek 26 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie się we wtorek 24 maja o godz. 9. Będzie trwał 120 minut i będzie najdłuższym egzaminem w tej sesji. Na napisanie matematyki ósmoklasiści będą mieli 100 minut, a na język nowożytny 90 minut. 

Jeżeli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym terminie, będzie mógł go zdać w terminie dodatkowym:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 9:00
 • 14 czerwca 2021 r. (wtorek) - matematyka, godz. 9:00
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) - język obcy nowożytny godz. 9:00

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak we wcześniejszych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. 

Egzamin ósmoklasisty - wymagania

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej z nich uczniowie będą musieli zapoznać się z tekstem literackim (liryka, epika, dramat) i tekstem nieliterackim (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny). Większość zadań zamieszczonych w tej części egzaminu odnosić się będzie do przytoczonych tekstów. Mogą także pojawić się zadania związane z tekstami ikonicznymi oraz przysłowia, frazeologizmy czy powiedzenia.

W drugiej części egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczeń będzie miał do wyboru dwa tematy wypracowań: jedno o charakterze twórczym (np. opowiadanie), a drugie o charakterze argumentacyjny (np. przemówienie, rozprawka, artykuł). Tekst powinien mieć co najmniej 200 wyrazów.

Egzamin ósmoklasisty - lista lektur obowiązkowych z języka polskiego

Listę lektur obowiązkowych, potrzebnych, aby zdać egzamin z języka polskiego, ustala minister edukacji i nauki. W tym roku znalazło się na niej 9 pozycji:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"
 • Aleksander Fredro, "Zemsta"
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Pan Tadeusz" (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik"
 • Juliusz Słowacki, "Balladyna"
 • wiersze wybranych poetów

Podczas egzaminu z języka polskiego mogą pojawić się też odwołania do lektur uzupełniających. Są to:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 • wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza
 • Ignacy Krasicki, "Żona modna"
 • Sławomir Mrożek, "Artysta"
 • Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace"
 • Melchior Wańkowicz, "Tędy i owędy" (wybrany reportaż)

Co można wziąć na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń elektronicznych.

Egzamin ósmoklasisty - będziemy mieć arkusze i propozycje rozwiązań

Każdego dnia po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty będziemy mieć dla Was arkusze egzaminacyjne. 

Na rmf24.pl opublikujemy też propozycje rozwiązań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

Kiedy ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu?

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎