Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych odliczają dni do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty. Pierwszy poważny sprawdzian w ścieżce edukacyjnej rozpocznie się 24 maja. Wynik testów ma ogromny wpływ na liczbę punktów potrzebnych, by dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Co oprócz egzaminu ósmoklasisty wpływa na sumę punktów rekrutacyjnych?

System naboru do szkół średnich jest obecnie w większości zestandaryzowany. W wyścigu po miejsce w wymarzonej klasie absolwent szkoły podstawowej może zyskać maksymalnie 200 punktów. Oczywiście najwięcej z nich daje dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty. Idealne napisanie testu powinno dostarczyć 100 punktów rekrutacyjnych.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty

Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Warto zadbać o dobre oceny na świadectwie

W trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oprócz egzaminu ósmoklasisty punkty przynoszą oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów. Historia będzie istotna w drodze do klasy o profilu humanistycznym, wysoki stopień z fizyki natomiast w rekrutacji do informatycznej.

Szóstka na świadectwie da 18 punktów, ocena bardzo dobra - 17, dobra - 14, dostateczna - 8, a dopuszczająca zaledwie 2. Siedem dodatkowych daje uczniowi czerwony pasek.

Laureaci konkursów zawsze zyskują

Kolejne 18 punktów rekrutacyjnych można zyskać za wybitne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratoria na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe ujęte w rozporządzeniu MEN.

Do puli zdobytych punktów mogą dojść kolejne trzy, jeśli dziecko w czasie nauki szkolnej włączało się w działania wolontariatu. Może to być pomoc w schroniskach dla zwierząt, fundacjach, czy samorządzie szkolnym. Musi być to jednak ujęte na świadectwie.

Progi punktowe. Kalkulator punktów

O tym, czy dziecko dostanie się do wybranego liceum i klasy, decyduje liczba zgromadzonych przez nie punktów. 

Warto pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, tak naprawdę dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. 

Oczywiście na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdziemy progi punktowe, ale dotyczą one ubiegłych lat. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Orientacyjną liczbę punktów, które uczeń może otrzymać podczas rekrutacji do szkoły średniej, można wyliczyć za pomocą dostanych w sieci kalkulatorów. Poniżej podajemy klika z nich

Kalkulator punktów - TAK, ZDAM!

Kalkulator punktów - WaszaEdukacja.pl

Egzamin ósmoklasisty już za kilka dni

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły

Każdy z ósmoklasistów podchodzi do egzaminu z trzech przedmiotów. Są nimi język polski, matematyka i język obcy nowożytny

  • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 - język polski
  • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - matematyka
  • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny)

Na napisanie egzaminu z polskiego uczniowie będą mieli 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Więcej czasu na pracę z arkuszami będą mieli zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nich test z języka polskiego potrwa 3 godziny, z matematyki 2,5 godziny, a na zmagania z językiem obcym będą mieli 135 minut.

Na stronach RMF24 - w naszym specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty 2022 - opublikujemy arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez naszych ekspertów.