W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami sanitarnymi, w tym z limitem jednej osoby na 15 mkw. w świątyniach w czasie nabożeństw biskupi wydali stosowne dekrety, które zwalniają wiernych od uczestnictwa w mszy św. w niedzielę i święta nakazane, a takimi są np. święta Bożego Narodzenia. Zaś Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim kapłanom na celebrowanie czterech mszy św. w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w Nowy Rok i święto Trzech Króli.

Część hierarchów w ostatnich dniach przedłużyła dyspensę do 27 grudnia. Inni wydali ją jeszcze w październiku wraz z wprowadzeniem w kraju stref do czasu ich funkcjonowania. Są też i takie diecezji, gdzie wciąż obowiązuje dyspensa wydana jeszcze na wiosnę w czasie pierwszej fali pandemii.

Jak jednak podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej lub świątecznej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dodaje także, że uczestnictwo w liturgii za pomocą mediów nie jest tym samym, co wzięciem udziału w mszy świętej w kościele.  "Msza św. internetowa lub telewizyjna nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa. Chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów" - zauważył.

Dodatkowe msze święte w kościołach

Biuro prasowe Episkopatu Polski wyjaśnia, że dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy którego z powodu pandemii kapłani otrzymali możliwość sprawowania czterech mszy św., ale za zgodą ordynariusza miejsca i w trzech konkretnie wyznaczonych przez Kongregację dniach: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

Cytat

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.
czytamy w dekrecie.

W komunikacie podkreślono, że "zastosowanie przywileju wynika z racji duszpasterskich i nie jest obowiązkowe".

Według prawa kanonicznego kapłan może odprawić tylko jedną mszę św. dziennie, a drugą i trzecią jedynie za zgodą ordynariusza miejsca (Kan. 905). Wyjątkiem są uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kiedy kapłan może odprawić trzy msze święte.

PRZECZYTAJ TAKŻE: W Boże Narodzenie zostań w domu! Biskupi przedłużają dyspensy od udziału w mszy w niedzielę i święta

Opracowanie: