UE i Chiny podpisały umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii. Dzięki dokumentowi coraz trudniej będzie podrabiać i przywłaszczać prawa do produktów i ich nazw. Polskim chronionym oznaczeniem geograficznym będzie polska wódka.

Europejskie oznaczenia geograficzne produktów są znane ze swojej jakości i różnorodności; ważne jest, aby chronić je na poziomie unijnym i światowym, aby zapewnić ich autentyczność i chronić ich reputację. Umowa przyczyni się do tego, jak również do zacieśnienia naszych stosunków handlowych, przynosząc korzyści naszemu sektorowi rolno-spożywczemu i konsumentom po obu stronach - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Janusz Wojciechowski.

Zdaniem Komisji Europejskiej Chiny mają duży potencjał wzrostu, jeśli chodzi o żywność i napoje importowane z Europy. W 2019 r. Chiny były trzecim rynkiem zbytu dla unijnych produktów rolno-spożywczych, wartym 14,5 mld euro. Jest to również drugi rynek (9 proc. ogólnej wartości), jeśli chodzi o wywóz z UE produktów chronionych jako oznaczenia geograficzne, do których należą np. wina. 

Co będzie chronione?

Unijny wykaz oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w Chinach, obejmuje takie produkty jak: Cava, Champagne, Feta, Irish whisky, Muenchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma i Queso Manchego. 

W przypadku Chin na wykazie znajdują się na przykład: Pixian Dou Ban (pasta fasolowa Pixian), Anji Bai Cha (biała herbata Anji), Panjin Da Mi (ryż Panjin) oraz Anqiu Da Jiang (imbir Anqiu).

Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego umowa zostanie oficjalnie przyjęta przez Radę Europejską. Dokument ma wejść w życie na początku 2021 r. W ciągu czterech lat od wejścia umowy w życie jej zakres zastosowania rozszerzy się na dalsze 175 oznaczeń geograficznych, produktów pochodzących zarówno z Europy jak i Chin. Nazwy te będą musiały przejść tę samą procedurę zatwierdzenia, co 100 określeń już objętych umową. Oznacza to, że zostaną poddane ocenie i opublikowane w celu umożliwienia zgłaszania uwag. 

Ochrona unikatowych produktów

Unijne systemy jakości, obejmujące 3,3 tys. unijnych nazw zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne - służą ochronie nazw konkretnych produktów w celu promowania ich unikalnych cech, związanych z ich pochodzeniem geograficznym oraz tradycyjną wiedzą specjalistyczną.

Wartość rynkowa oznaczeń geograficznych UE wynosi ok. 74,8 mld euro, z czego 6,8 proc. to żywność i napoje z UE. Ich eksport o wartości 16,9 mld euro stanowi 15,4 proc. całkowitego unijnego eksportu żywności i napojów.

Współpraca między UE a Chinami w tym zakresie rozpoczęła się w 2006 r.