Większość berlińczyków zameldowanych w stolicy Niemiec nie urodziła się w tym mieście. Polacy są najliczniejszą grupą narodową, jest ich ponad 100 tysięcy.

Większość berlińczyków zameldowanych w stolicy Niemiec nie urodziła się w tym mieście. Polacy są najliczniejszą grupą narodową, jest ich ponad 100 tysięcy.
(zdjęcie ilustracyjne) /foto. pixabay /

46,2 procent berlińczyków (1 738 575) urodziło się w Berlinie (dane na koniec 2020). To oznacza, że 53,8 procent (2 029,04) mieszkańców Berlina to ludność napływowa.

Jeśli chodzi o narodowość nowych berlińczyków, to "Polska nadal zajmuje pierwsze miejsce" - pisze rbb24. Z Polski pochodzi 124 921 mieszkańców stolicy Niemiec. Następne miejsca na podium zajmują: Turcja (104 046) i Rosja (51 631).

23 177 berlińczyków urodziło się w hanzeatyckim mieście Hamburg, następnie w Damaszku (17 676) i Dreźnie (17 000).

Londyńczycy zanotowali w ostatnich latach znaczący wzrost obecności w Berlinie. Podczas gdy w 2017 r. było 2 969 berlińczyków urodzonych nad Tamizą, to trzy lata później w berlińskiej ewidencji ludności figurowało 3 912 londyńczyków.

Tylko w pięciu z dwunastu dzielnic Berlina osoby urodzone w Berlinie stanowią większość.

Portal rbb24 zastrzega, że podane liczby "są wartościami przybliżonymi, ponieważ niepoprawna pisownia lub wpisy w statystykach populacji mogą prowadzić do nieścisłości w ogólnych statystykach".