Stanowcze nie terroryzmowi powiedziała w Brukseli na specjalnej sesji Unia Europejska i dwanaście państw kandydackich - w tym Polska. Podpisane przez szefów państw europejskich oświadczenie zawiera wyrazy solidarności ze Stanami Zjednoczonymi i gotowość udzielenia pomocy w ewentualnej akcji odwetowej zgodnie z własnymi możliwościami.

Swoją pomoc militarną zaoferowali już Stanom Zjednoczonym Brytyjczycy. Na razie nie znane są bliższe szczegóły tej swoistej "współpracy". Szczątkowe informacje docierają znad Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego, gdzie przybywa coraz więcej amerykańskich żołnierzy i sprzętu. W Uzbekistanie, dawnej radzieckiej republice, wylądowały amerykańskie samoloty. Kraj ten graniczy z Afganistanem, gdzie wszystko na to wskazuje nadal ukrywa się Osama bin Laden.

Państwa Unii ustaliły w Brukseli plan współdziałania w walce z terroryzmem. Dokument mówi m. in. o wprowadzeniu ogólnoeuropejskiego mandatu aresztowania, który umożliwi szybką ekstradycję terrorystów. Przewiduje też powołanie unijnego biura śledczego i wspólnych ekip dochodzeniowych.

06:55