​Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdecydował o zawetowaniu konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Wspólnoty w 2017 roku. Weto oznacza, że dokument nie zostanie przyjęty, bo w tej sprawie wymagana jest jednomyślność.

Polska nie chciała się zgodzić na tekst w którym była mowa o potrzebie ochrony osób o odmiennej orientacji seksualnej, imigrantów i kobiet. Jeden z dyplomatów powiedział RMF FM, że Warszawa chciała, aby wykreślono zapis o osobach LGTBI.

Polska nie chciała proponowanych sformułowań dotyczących osób LGTBI - powiedział dziennikarce RMF FM unijny dyplomata. Następnie Polska proponowała zapis w którym uwzględnia się także potrzebę ochrony chrześcijan i Żydów. Mordy na Chrześcijanach i Żydach nie znajdują wystarczającego potępienia w ważnych międzynarodowych dokumentach - czytamy w komunikacie MS.

Polska wniosła, by na równi z przestrzeganiem praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet uwzględnić potrzebę ochrony Chrześcijan i Żydów - wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zdaniem dyplomaty dużego kraju UE, Polska  nie chciała jednak zaakceptować żadnych przedstawianych przez austriacką prezydencję kompromisów. Przewodnicząca w UE Austria opublikuje więc wnioski końcowe z posiedzenia ministrów ds. sprawiedliwość UE, które będą miały poparcie 27 krajów. Wspólnych wniosków nie można było przyjąć z powodu polskiego weta.

(az)