Działająca w USA żydowska Liga Przeciw Zniesławieniom (ADL) zaprotestowała przeciwko planowanej budowie krematorium w pobliżu byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku w Lublinie. Taką inwestycję w tym miejscu planuje przedsiębiorstwo pogrzebowe Styks.

ADL wezwała radę miejską Lublina, aby nie dopuściła do budowy krematorium w pobliżu byłego niemieckiego obozu zagłady. Przewodniczący ADL Abraham Foxman skierował list w tej sprawie do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Trudno jest właściwie wyrazić uczucie bólu i obrazy, które będzie wynikiem ewentualnej realizacji tego projektu - napisał Foxman w liście, którego kopię przekazał Polskiej Agencji Prasowej. Podkreślił, że teren obozu na Majdanku jest "terenem świętym, poświęconym pamięci setek tysięcy zamordowanych tam Żydów".

W liście apeluje się do władz miasta o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, aby zapewnić, że na terenach bezpośrednio otaczających obszar byłego obozu nie będzie można zbudować krematoriów.