Kilkaset osób wzięło udział w lubelskim Orszaku św. Mikołaja. Uczestnicy przemaszerowali z rynku Starego Miasta na wzgórze na Czwartku, gdzie znajduje się najstarszy lubelski kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Chodziło o przypomnienie postaci biskupa Mikołaja, który stał się symbolem dobroci. W oderwaniu od komercyjnej wersji, która otacza nas wszystkich. Dlatego uczestnicy orszaku mieli na głowach biskupie mitry.