Sejm przyjął nowelizację kilku ustaw, która m.in. wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów i możliwość zwrotu sprawy prokuraturze przez sąd na jej wniosek. Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, przeciw było 190, a wstrzymało się czterech. Sejm odrzucił wnioski opozycji o odrzucenie projektu, a także jej poprawki. Przyjął natomiast poprawki PiS. Teraz nowela trafi do Senatu.

Sejm przyjął nowelizację kilku ustaw, która m.in. wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów i możliwość zwrotu sprawy prokuraturze przez sąd na jej wniosek. Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, przeciw było 190, a wstrzymało się czterech. Sejm odrzucił wnioski opozycji o odrzucenie projektu, a także jej poprawki. Przyjął natomiast poprawki PiS. Teraz nowela trafi do Senatu.
Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Bednarczyk /PAP

Nowelizacja wprowadza jawność oświadczeń majątkowych polskich sędziów - nieujawniane będą tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości i informacje umożliwiające identyfikację ruchomości. Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność rodzi zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do 3 lat więzienia.

Nowela wydłuża też do 8 lat okres przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych sędziów. Ponadto wprowadza nową karę dyscyplinarną: obniżenia wynagrodzenia zasadniczego na poziomie od 5 do 20 procent na okres do 2 lat.

Inny przepis stanowi, że na wniosek prokuratora o zwrot danej sprawy do śledztwa sąd będzie ją zwracać bez możliwości zaskarżenia tego przez strony postępowania. Zwracając sprawę w postępowaniu odwoławczym, sąd II instancji uchylałby zarazem zaskarżony wyrok I instancji. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, ta możliwość dotyczy tylko spraw wniesionych do sądów od 1 lipca 2015 do 5 sierpnia tego roku.

Ponadto zlikwidowany zostaje problem 8,5 tysiąca skarg na przewlekłość postępowań sądowych, odrzucanych ze względów formalnych. Sądy będą zobowiązane wziąć pod uwagę całą długość postępowania - od jego wszczęcia do momentu rozpoznania skargi. Od takiego okresu będzie też uzależniona wysokość rekompensaty. Zarezerwowana zostanie pula środków na podniesienie wysokości odszkodowań - będzie to nie mniej niż 2 tysiące złotych za każdy rok przewlekłego postępowania.


(e)