Komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Za przyjęciem projektu było 20 posłów. 4 głosowało przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Za przyjęciem projektu było 20 posłów. 4 głosowało przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Posiedzenie komisji /PAP/Tomasz Gzell /PAP

Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r., a pierwsze czytanie odbyło się podczas posiedzenia Sejmu na początku grudnia. W połowie stycznia komisja polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu.

Projekt zakłada przywrócenie niższego wieku przechodzenia na emeryturę. Podczas wysłuchania publicznego związki zawodowe opowiadały się za wprowadzeniem dodatkowego kryterium - stażu pracy - pozwalającego na przechodzenie na emeryturę.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci - podnoszony jest stopniowo - kobiety osiągną go w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

(mn)