Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku", pod którym podpisało się ponad 140 tys. obywateli. "Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku", pod którym podpisało się ponad 140 tys. obywateli. "Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.
Władysław Kosiniak-Kamysz /Paweł Balinowski /Archiwum RMF FM

Dziękuję wszystkim, którzy zbierali podpisy, bo to był ruch społeczny, dziękuję związkowi emerytów, rencistów i inwalidów, pani prezes Elżbiecie Ostrowskiej, dziękuję uniwersytetom III wieku, dziękuję wszystkim grupom społecznym, zawodowym, związkom emerytów i kombatantów. Tym wszystkim, którzy razem z nami przyłączyli się do tej akcji - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że PSL składało wcześniej projekt "Emerytura bez podatku" jako projekt poselski, który jednak został odrzucony. Dlatego uznając, że naszym zadaniem jest zadbanie o dobrą jakość życia emerytów i rencistów nie możemy odpuścić tego projektu, nawet jeśli rządzący nie chcą go przyjąć jako poselski - zaznaczył.

PSL, ale też UED wspólnie opowiadają się za zmianą życia i podejścia do seniorów, do osób w dostojnym wieku. To nie może być grupa pominięta. To jest 10 mln naszych rodaków, którzy oczekują ogromnego wsparcia, oczekują po prostu realnych pieniędzy, które pozwolą im przeżyć - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska podkreśliła, że projekt "Emerytura bez podatku" wzbudził ogromne zainteresowanie i oczekiwania.

Głęboko wierzę, że projekt ustawy "Emerytura bez podatku" skłoni wszystkie siły polityczne - bo rzecz jest w moim głębokim przekonaniu ponadpartyjna - do głębokiej refleksji nad warunkami życia najstarszych i najsłabszych obywateli naszego kraju. Że ten projekt przyczyni się do poprawy sytuacji, że wreszcie zapewnimy ludziom starszym godne życie, godne obywateli Polski - mówiła Ostrowska.

Co zakłada projekt?


Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto.

Według polityków PSL, rozwiązanie takie wpłynęłoby pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty. "Spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie PSL dzięki tej regulacji budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł. "Natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 13 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez podatek VAT" - podkreślono w projekcie.

(mn)