"Napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy sprawił, że po raz pierwszy w historii w Polsce mieszka ponad 41 milionów ludzi" - czytamy w stworzonym przez Unię Metropolii Polskich raporcie: "Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach".

Jak podkreślają autorzy raportu, jest to pierwsza w Polsce przekrojowa publikacja dotycząca uchodźców i migrantów z Ukrainy.

41,5 miliona osób w Polsce

Jak czytamy w raporcie, po raz pierwszy w historii populacja Polski przekroczyła 40 milionów ludzi. Obecnie w Polsce mieszka blisko 41,5 mln osób.

31 grudnia 2020 roku, według danych GUS, w Polsce mieszkało 38 265 013 osób. Raport polskich metropolii podaje, że 1 kwietnia 2022 roku na terytorium Polski mieszkało 41 451 907 ludzi.

"Według danych firmy Selectivv, już przed wybuchem wojny w Polsce przebywało ponad 1,5 miliona Ukraińców powyżej 15. roku życia. Wybuch wojny zwiększył tę liczbę do blisko 3,2 milionów, wliczając dodatkowo dzieci do 14. roku życia" - informuje raport Unii Metropolii Polskich.

79 proc. Ukraińców w Polsce stanowią dorośli i młodzież powyżej 15 lat. 21 proc. to dzieci do 14. roku życia.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji większość Ukraińców, którzy przyjeżdżali do Polski, stanowili młodzi mężczyźni szukający tu pracy. Wybuch wojny sprawił, że do naszego kraju zaczęły przybywać przede wszystkim kobiety z dziećmi.

Większość uchodźców w dużych miastach

Według danych płynących z raportu, "przeważająca większość Ukraińców zdecydowała się zatrzymać na dłużej w największych polskich ośrodkach miejskich, w tym przede wszystkim w obszarach metropolitalnych należących do UMP". 

W marcu w polskich miastach wciąż pozostawało prawie 70 proc. obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny przyjechali do Polski oraz ci, którzy mieszkali tu wcześniej. Łącznie stanowiło to 2,2 mln osób. Jak przykładowo podaje raport, "populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., zaś Warszawy - o 15 proc."

Metodologia badania

Dzięki nowatorskiej metodologii z dużą dokładnością oszacowano, ile osób z Ukrainy jest na terenie naszego kraju, gdzie mieszkają, ile spośród nich to dzieci do 14 roku życia. 

Szacunki oparto na: 1) danych pochodzących z wyświetlania reklam dla unikalnych użytkowników urządzeń mobilnych, pozwalających określić m.in. język telefonu, koordynaty GPS, w których rejestrowane jest urządzenie, wykorzystywane aplikacje i strony internetowe, a na ich podstawie cechy demograficzne, 2) danych z rejestru PESEL dotyczących liczby numerów wydanych uchodźcom z Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego, mieli obywatelstwo ukraińskie lub byli współmałżonkiem obywatela Ukrainy o innym obywatelstwie, nie posiadali jednego z tytułów pobytowych wykluczających.

Autorami raportu są: Marcin Wojdat i Paweł Cywiński.

Raport z poszczególnych miast: