Pierwsza z czterech części przygotowywanego na zlecenie MEN "Naszego elementarza" została zaadaptowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Istnieją cztery wersje adaptacji - dla dzieci niewidomych, niesłyszących i z innymi dysfunkcjami.

Adaptacje drugiej części podręcznika dla uczniów I klas szkół podstawowych będą gotowe na początku października, a trzeciej i czwartej do końca grudnia - poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Joanna Dębek.

Adaptacja dla uczniów niewidomych została wykonana w systemie Braille'a, a dla uczniów słabowidzących - w druku powiększonym. Przygotowano też adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją. Z myślą o nich w podręczniku dokonano niezbędnych zmian. Dodatkowo w książce wzbogacono treści o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Ponadto dodano karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Wykonano również wersję multimedialną zawierającą teksty z "Naszego elementarza" nagrane w polskim języku migowym (PJM).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, uczniowie, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć, co najmniej, trzem rocznikom.