Ponad 250 niewybuchów z czasów II Wojny Światowej znaleźli saperzy podczas akcji rozminowywania lasów pod Spychowem na Mazurach. Teren został już oczyszczony.

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo saperzy oczyścili osiem hektarów lasu rosnącego blisko trasy kolejowej Pisz-Szczytno. Cały obszar został podzielony na działki 50 x 50m przydzielone poszczególnym saperom, którzy poruszając się po szerokich na metr pasach przeszukiwali wykrywaczami metalu wszelkich powojennych artefaktów. Spod ziemi wyciągnęli ponad 250 niemieckich pocisków artyleryjskich i granatów moździerzowych.

Znaleziska, choć mocno nadszarpnięte zębem czasu, wciąż groziły wybuchem. Miejscowi leśnicy, zdając sobie sprawę z zagrożenia, nie używali więc w tym miejscu żadnego ciężkiego sprzętu.

Rozminowywanie Nadleśnictwa Spychowo to jeden z elementów dużego projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP". Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w ramach projektu  saperzy rozminują do przyszłego roku prawie 1500 hektarów lasu w Nadleśnictwach Jedwabno, Przasnysz, Spychowo, Strzałowo i Wipsowo.