Rekultywacja terenów przyrodniczych- czyli rozminowywanie lasu w Spychowie

Dodano: Środa, 2 października 2013 (16:02)

Saperzy rozminowali 8-hektarową działkę w lesie na terenie nadleśnictwa Spychowo. Niewypały leśnicy znajdowali tuż pod ziemią i na powierzchni, dlatego nie mogli używać ciężkiego sprzętu do prac leśnych. Znaleziono kilkaset pocisków artyleryjskich, rakietowych, granatów moździerzowych i drobniejszej amunicji. Unijny projekt "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych" jest realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, na obszarze około 24 000 ha, kosztem 130 mln zł.


Radio Muzyka Fakty