To wszystko co jest waszymi aspiracjami, oczekiwaniami, planami, marzeniami można ująć jednym słowem - wolność - mówił lider PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji Forum Młodych PiS w Lublinie.

"Wydaje mi się, że jeśliby chcieć ująć bardzo krótko, w jednym słowie, to wszystko co jest waszymi aspiracjami, oczekiwaniami, planami, marzeniami nawet to, tym słowem jest wolność" - mówił Kaczyński zwracając się do młodych działaczy PiS.

Podkreślał, że wolność jest niesłychanie ważnym słowem w całych dziejach ludzkości. Jak mówił "napisano na temat wolności biblioteki, ale nigdy ten spór - bo wokół wolności toczy się spór - nie został zakończony, on ciągle trwa w sferze intelektu i myśli", a także w praktyce.

Dodał, że wolność można różnie ujmować i można różne jej rodzaje dzielić, klasyfikować. "Najczęściej mówi się o dwóch wolnościach - od czegoś i wolności do czegoś" - wskazał szef PiS.

"Wolność w wielu krajach jest zagrożona"

Prezes PiS podkreślał wagę wolności w dzisiejszym świecie. "Jeśli spojrzymy na dzisiejszy świat to trudno nie zauważyć, że są w nim potężne państwa, gdzie wolności nie ma, one mają potężną populację, bardzo silną gospodarkę i potężne, rosnące siły zbrojne, jedocześnie mają tendencję do ekspansji" - mówił Jarosław Kaczyński.

"Wolność jest zagrożona i właściwie dzisiaj można powiedzieć, że dzisiaj się cofa w wielkiej części tych państw, gdzie w sensie prawnym gwarancje wolności istnieją i ta wolność jeszcze nie tak dawno temu była tam rzeczywiście zachowywana, była praktyką społeczną. Ale dzisiaj poprawność polityczna i związana z nią cenzura de facto, ale już często także de jure, cenzura prowadząca nawet do stosowania środków represyjnych wobec ludzi, którzy mówią rzeczy wedle poprawności politycznej niewłaściwe, to wszystko powoduje, że trudno już mówić o wolności" - stwierdził prezes PiS.

Podkreślał, że ustrój demokratyczny jest bardzo ściśle związany z wolnością.

"Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności, kiedy mówiłem o tym 10 czy 12 lat temu byłem przekonany, że tak jest, dzisiaj wiem, że to jest już zadanie, by tak było. To jest zadanie oczywiście dla wszystkich pokoleń i tych młodych, i tych już bardzo dojrzałych jak ja, wszyscy musimy o to walczyć" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że ważne jest, by młode pokolenie rozumiało, że wolność jest ogromną wartością.

Andrzej Duda gwarantem wolności w Polsce

Kaczyński podkreślił na konwencji Forum Młodych PiS w Lublinie, że "jeśli dzisiaj prezydent Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych i prowadzi tam rozmowy o stosunkach polsko - amerykańskich także w sferze militarnej, to on tam walczy o wolność, o polską wolność".

Według prezesa PiS, "obóz dobrej zmiany, na którego czele stoi Andrzej Duda, to obóz wolności na dziś i na jutro". "Chcemy tej wolności, właśnie tej szeroko rozumianej, także tej, która może zapewnić tylko bogacąca się, dobrze zorganizowana Polska" - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, "ci, którzy uważają, że wolność - ta najszerzej rozumiana także ta, która wymaga różnych możliwości w sferze ekonomicznej, technicznej może nam zapewnić ktoś inny, jakaś inna organizacja niż państwo polskie, ci się mylą i są bardzo naiwni, albo źli".

Zdaniem prezesa PiS, jeśli wolność w Polsce ma się rozszerzać, to Andrzej Duda musi zostać prezydentem Rzeczypospolitej: "To wszystko, co może zapewnić ludziom piękne, dobre życie, to musimy powiedzieć jasno: Andrzej Duda musi zostać prezydentem Rzeczypospolitej"