387 projektów zakwalifikowanych zostało do głosowania w ramach 9. edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie zaplanowano na październik. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 20,8 mln zł.

Do budżetu obywatelskiego na 2022 rok mieszkańcy zgłosili w systemie elektronicznym 674 projekty. Były one oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie (część pomysłów wnioskodawcy wycofali lub połączyli z innymi).

99 propozycji zostało odrzuconych formalnie m.in. ze względu na brak wersji papierowej wniosku, brak oświadczeń właścicieli terenów o zgodzie na realizację projektu na terenie niegminnym czy brak wskazanej lokalizacji. 188 projektów zostało ocenionych negatywnie w trakcie weryfikacji.

Ostatecznie do głosowania dopuszczono 387 propozycji, w tym 116 w ramach zielonego budżetu obywatelskiego.

Wśród zakwalifikowanych propozycji są m.in.: letnie spektakle teatralne dla dzieci, a także seria spotkań, debat i wykładów pn. "Cywilizacja Łacińska - nasz fundament".

Wiele pomysłów ma związek z tworzeniem nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, zagospodarowaniem terenów zielonych, a także ekologią, ochroną środowiska. Proponowane jest m.in. ustawienie w każdej z dzielnic pojemników do zbierania plastikowych nakrętek, utworzenie nowych łąk kwietnych, posadzenie pachnących drzew wzdłuż ul. Kutnowskiej, budowa ekologicznego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Małomiejskiej.

Mieszkańcy zgłosili też projekty dotyczące zwierząt. Wśród nich pojawił się m.in. pomysł utworzenia osiedli dla pożytecznych owadów, budek dla ptaków, budowa nowych, większych wybiegów dla orangutanów i szympansów w gdańskim zoo. Proponowana jest też sterylizacja bezpańskich kotów, budowa "domu seniora" w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Kilka kolejnych projektów dotyczy budowy lub modernizacji ulic, chodników, budynków, przestrzeni miejskich, np. remontu jezdni oraz chodnika przy Przedszkolu nr 1, wymiany nawierzchni na ul. Manifestu Połanieckiego, odbudowy historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim.

Wśród inicjatyw są także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez instalację monitoringu, dodatkowego oświetlenia.

Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców odbędzie się między 4 a 18 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 października.