Do 30 września trwa druga edycja projektu Hoover Table. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o Herbercie Hooverze - filantropie, prezydencie USA i wielkim przyjacielu Polski, a także organizacja obozu łączącego wakacyjny odpoczynek z nauką języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa.

Tematem tegorocznego konkursu dla dzieci i młodzieży jest "Mój Hoover". Uczestnicy zostali poproszeni o zaprezentowanie - w formie literackiej, plastycznej lub filmowej - sylwetki współczesnego bohatera na miarę 31. prezydenta USA Herberta Hoovera, a więc kogoś, kogo cechuje m.in. współczucie, dobroczynność i hojność.

Pierwsza odsłona projektu Hoover Table realizowana przez Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny USA w Krakowie, American Chamber of Commerce (Amerykańską Izbę Handlową) i Polski Instytut Filantropii pozwoliła zebrać ponad 60 tys. zł. Dzięki hojności krakowskich restauratorów i przedsiębiorców 30 dzieci z krakowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych pojechało na Mazury, by połączyć aktywny wypoczynek z nauką języka angielskiego.

Do zeszłorocznych beneficjentów projektu dołączą dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym. Bezpośrednimi fundatorami nagród są przedsiębiorcy skupieni w American Chamber of Commerce, Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i inni przedsiębiorcy. Druga część wpływów pochodzić będzie z restauracji, a więc pośrednio fundatorem będzie każdy, kto do 30 września usiądzie przy specjalnie oznakowanym Stoliku Hoovera i zamówi swoje ulubione danie. Lista restauracji TUTAJ.

Wszyscy darczyńcy otrzymają pamiątkowe statuetki Hoover Table podczas uroczystej gali, podsumowującej akcję, która odbędzie się w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Okazją do osobistego poznania  beneficjentów projektu, będzie z kolei uroczystość wręczenia dyplomów dzieciom - uczestnikom konkursu "Mój Hoover" - która tradycyjnie odbędzie się w salach reprezentacyjnych krakowskiego magistratu.

Projekt Hoover Table narodził się w 2018 r. z inicjatywy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie jako część obchodów 100-lecia niepodległości Polski oraz 100. rocznicy nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, w których znaczącą rolę odegrał Herbert Hoover.

Już od wczesnych lat XX wieku późniejszy prezydent USA działał aktywnie na rzecz pomocy Polsce i Polakom. Najbardziej spektakularną akcją był zorganizowany przez niego "Obiad nieobecnego gościa", który odbył się 29 grudnia 1920 r. w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Hoover zaprosił na obiad 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów - równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (kolejne 2 miliony dolarów dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla dzieci z Polski, ratując je od głodu i tyfusu.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski, zainicjowanej i kierowanej przez Herberta Hoovera, dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł Honorowego Obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a jeszcze w 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług nadały mu Doktoraty Honoris Causa. 


  Szczegóły akcji na stronie internetowej hoovertable.pl. Dziękujemy za wsparcie i życzymy smacznego!